اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

معاون دبير کل حزب‌الله لبنان:

گوشه‌اي از توانمندي خود را نشان داديم

معاون دبير کل حزب‌الله لبنان با اشاره به آمادگي کامل اين جنبش براي هرگونه جنگ با رژيم موقت صهيونيستي، تأکيد کرد که دشمن بايد بفهمد مقاومت تا زمان آزادسازي کامل، متوقف نخواهد شد.

گوشه‌اي از توانمندي خود را نشان داديم

نعيم قاسم معاون سيد حسن نصرالله دبير کل حزب الله لبنان تأکيد کرد که ثبات بين کشورهاي عربي و اسلامي، به سود فلسطين و همه جهان اسلام است.

قاسم در گفتوگو با برنامه «بانوراما اليوم» که از شبکه خبري المنار پخش ميشود، بار ديگر گفت که حزب الله، توافق جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي را تأييد ميکند و حامي ثبات در منطقه و بازگشت سوريه به اتحاديه عرب است.

وي با بيان اينکه آمريکا و رژيم صهيونيستي اذعان داند که مقاومت در حال گسترش تعداد سلاحهاي خود است، تصريح کرد: امکانات مقاومت و بهبود وضعيت آن، حق مشروع براي تمامي کساني است که با دشمن صهيونيستي مقابله ميکنند.

معاون نصرالله تأکيد کرد که دشمن بايد بفمد مقاومت تا زمان آزادسازي کامل، متوقف نخواهد شد و حزب الله «حامي وحدت ميادين است و اسرائيل بايد بداند که نميتواند از معادله بازدارندگي، تخطي کند».

نعيم قاسم همچنين گفت که آزادسازي جنوب لبنان که در سال 2000 صورت گرفت، در جريان جنگ با دشمن صهيونيستي، در نوع خود، اول بود و بدون هيچ قيد و شرطي صورت گرفت و يک پيروزي راهبردي به شمار ميرفت.

25 مي سال 2000 مقارن با 5 خرداد 1379، رژيم صهيونيستي شکست بزرگي از حزبالله لبنان متحمل شد و بعد از حدود بيست سال، ناگزير به خروج از جنوب لبنان شد. اين روز به «عيد مقاومت و آزادسازي» در لبنان معروف است.

اين مقام حزب الله با بيان اينکه حزب الله براي هر جنگي بر آن تحميل شود، توانمنديهاي استثنايي دارد، تأکيد کرد: آنچه در رزمايش [اخير] نشان داد، فقط گوشهاي از توانمنديهاي ما بود و موشکهاي نقطهزن نمايش داده نشدند.

 رزمايش نمادين حزبالله، يکشنبه هفته جاري در جنوب لبنان و به مناسبت سالروز آزادسازي برگزار شد. اين رزمايش در مرکز توجه رسانههاي صهيونيستي قرار داشت و شبکههاي تلويزيوني و وبگاههاي خبري رژيم صهيونيستي به پوشش اخبار مربوط به آن پرداختند.

پس از اين رزمايش که به مناسبت بيستوسومين سالروز آزادسازي جنوب لبنان و عقب راندن رژيم صهيونيستي از اراضي اين کشور، برگزار شد، صهيونيستها با تحليل سلاحهاي به کار رفته در اين رزمايش نوشتند: سلاحي که در اين مانور به نمايش گذاشته نشد، موشکهاي نقطهزن بود. اين مشکلي است که خواب را از چشمان نهاد امنيتي و نظامي اسرائيل ربوده است».

کانال 13 تلويزيون رژيم صهيونيستي در گزارشي در اين خصوص اعلام کرد: حزبالله در مرزهاي شمالي، رزمايشي نظامي در جنوب لبنان برگزار کرد و از خبرنگاران خارجي براي پوشش اخبار آن، دعوت به عمل آورد و تهديدهايي عليه اسرائيل طرح کرد که اين سوال را به وجود ميآورد که حزبالله چه ميخواهد؟

«هزي سمنتوف» خبرنگار امور عربي در کانال 13 نيز به نوبه خود اظهار داشت: «حزبالله ميخواهد اولا، تهديد کند و در ضمن آن، پيامي را منتقل کند. در رزمايش بزرگ و استثنايي نظامي روز گذشته در جنوب لبنان، شليک گلولههاي جنگي، استفاده از سلاحهاي ضد زره، خودروهاي نظامي، زره پوشها و نيز انواع پهپادهاي انتحاري حزب الله به نمايش گذاشته شد».

به گفته سمنتوف، اين رزمايش در واقع حاوي اين پيام براي رژيم صهيونيستي بود که «حزبالله يک ارتش سازمان يافته با نيروها و سلاحهاي ويژه است. در حالي که اينچنين ارزيابي ميشد که سيد حسن نصرالله، دبيرکل حزبالله در حال حاضر تمايلي به جنگ يا رويارويي گسترده با اسرائيل ندارد».

در بخشي از اين رزمايش، حمله به يک شهرک صهيونيستنشين براي اسارت سربازان اسرائيلي و حمله پهپادي به شهرکهاي صهيونيستنشين شبيهسازي شد. در اين رزمايش، همچنين از خودروهاي جنگي، گلولههاي جنگي، سامانههاي پرتاب موشک و ساير تجهيزات نظامي استفاده شد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.