استاندار آذربایجان شرقی:

گره گشایی از مناطق حاشیه نشین تبریز نیاز به تصمیمات ملی دارد

استاندار آذربايجان‌ شرقي گفت: اتمام پروژه هاي نيمه تمام، گره گشايي در مناطق حاشيه نشين با اجراي مسيرگشايي ها، نوسازي و توسعه حوزه حمل و نقل درون شهري نياز به تصميمات ملي دارد.

استاندار آذربايجان‌ شرقي گفت: اتمام پروژه هاي نيمه تمام، گره گشايي در مناطق حاشيه نشين با اجراي مسيرگشايي ها، نوسازي و توسعه حوزه حمل و نقل درون شهري نياز به تصميمات ملي دارد.

سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
اقتصادی
ورزشی
بین الملل