سالانه 5/12 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور مي شود

معاون پيشگيري و کاهش تقاضاي ستاد قاچاق کالا و ارز و جانشين اين ستاد گفت: بطور معمول سالانه شاهد واردات 12.5 ميليارد دلار کالاي قاچاق و تقلبي به‌شيوه‌هاي مختلف به کشور هستيم.

معاون پيشگيري و کاهش تقاضاي ستاد قاچاق کالا و ارز و جانشين اين ستاد گفت: بطور معمول سالانه شاهد واردات 12.5 ميليارد دلار کالاي قاچاق و تقلبي به‌شيوه‌هاي مختلف به کشور هستيم.

سیاسی
اجتماعی
اقتصادی
فرهنگی
ورزشی
بین الملل