امام جمعه موقت تبریز:

جنگ روایت ها و طرح "خاورمیانه بزرگ"؛ سناریوی شوم تجزیه ایران

امام جمعه موقت تبريز با اشاره به آشوب‌هاي اخير که در واقع در راستاي برنامه خاورميانه جديد بر محور تجزيه کشورهاي اسلامي است، گفت: دشمن از جنگ نظامي و حتي اقتصادي و تحريم‌ها مأيوس شده و به جنگ نرم و روايت‌ها روي آورده است اما متاسفانه هنوز برخي مراکز فرهنگي در خواب غفلت به سر مي‌برند.

امام جمعه موقت تبريز با اشاره به آشوب‌هاي اخير که در واقع در راستاي برنامه خاورميانه جديد بر محور تجزيه کشورهاي اسلامي است، گفت: دشمن از جنگ نظامي و حتي اقتصادي و تحريم‌ها مأيوس شده و به جنگ نرم و روايت‌ها روي آورده است اما متاسفانه هنوز برخي مراکز فرهنگي در خواب غفلت به سر مي‌برند.

سیاسی
ادب و هنر
اقتصادی
فرهنگی
ورزشی
بین الملل