بحران آب در 700 روستای آذربایجان شرقی

مديرکل امور روستايي و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي گفت: بيش از 700 روستا در استان با مشکل کم آبي و بحران آب مواجه هستند.

مديرکل امور روستايي و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي گفت: بيش از 700 روستا در استان با مشکل کم آبي و بحران آب مواجه هستند.

سیاسی
اجتماعی
ورزشی
بین الملل