«جمعه سياه» ايراني‌ها در ترکيه!

هتل‌هاي استان شرقي «وان» در ترکيه از مسافران ايراني پُر شده است؛ رييس انجمن هتلداران و جهانگردي وان از اشغال هتل‌هاي اين منطقه تا 100 درصد خبر داده است. رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران نيز در تاييد اين خبر مي‌گويد: استقبال زياد از سفر‌هاي ترکيه به‌ويژه استان وان به خاطر حراج «جمعه سياه» است.

هتل‌هاي استان شرقي «وان» در ترکيه از مسافران ايراني پُر شده است؛ رييس انجمن هتلداران و جهانگردي وان از اشغال هتل‌هاي اين منطقه تا 100 درصد خبر داده است. رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران نيز در تاييد اين خبر مي‌گويد: استقبال زياد از سفر‌هاي ترکيه به‌ويژه استان وان به خاطر حراج «جمعه سياه» است.

سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
بین الملل