امام جمعه موقت تبريز:

چراغ سبز نشان دادن به دشمن شايسته نامزدها نيست

امام جمعه موقت تبريز با بيان اينکه چراغ سبز نشان دادن به دشمن، شايسته نامزدها نيست، گفت: نامزدها و هواداران آنها دقت کنند، نبايد حرف و رفتاري داشته باشند که موجب تفرقه، خدشه به انقلاب و امنيت داخلي و اتحاد ملي شود و هيچ کانديدايي حق ورود به عرصه ممنوعه اختلاف قومي، محلي و مذهبي را ندارد.

امام جمعه موقت تبريز با بيان اينکه چراغ سبز نشان دادن به دشمن، شايسته نامزدها نيست، گفت: نامزدها و هواداران آنها دقت کنند، نبايد حرف و رفتاري داشته باشند که موجب تفرقه، خدشه به انقلاب و امنيت داخلي و اتحاد ملي شود و هيچ کانديدايي حق ورود به عرصه ممنوعه اختلاف قومي، محلي و مذهبي را ندارد.

سیاسی
اجتماعی
اقتصادی
ادب و هنر
ورزشی
بین الملل