سیاسی
اجتماعی

يک متخصص بيماري‌هاي عفوني:

بايد مراقب کرونا باشيم

يک متخصص بيماري‌هاي عفوني ضمن اشاره به اينکه با افزايش موارد ابتلا به کرونا در کشور مواجه هستيم و مردم ديگر کمتر از ماسک استفاده مي‌کنند گفت: بايد مراقب کرونا باشيم و همچنان رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي و استفاده از ماسک را جدي بگيريم.

يک متخصص بيماري‌هاي عفوني ضمن اشاره به اينکه با افزايش موارد ابتلا به کرونا در کشور مواجه هستيم و مردم ديگر کمتر از ماسک استفاده مي‌کنند گفت: بايد مراقب کرونا باشيم و همچنان رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي و استفاده از ماسک را جدي بگيريم.

اقصادی
ورزشی
بین الملل