تماس با ما

آدرس : تبریز - آخر خیابان سرباز شهید - میدان عاشورا پلاک 18

تلفن سازمان آگهی ها : 32332979-041

تلفن تحریریه : 32351613-041

فکس : 32370874-041

سامانه پیام کوتاه : 50002500332979

شماره شاپا : ISSN 232202247