اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

سفير چين در ايران:

چين با همکاري با ايران سهم بيشتري در بهبود اقتصاد جهان ادا خواهد کرد

سفير چين در ايران در يادداشتي نوشت: چين به ترويج باز کردن با فرصت‌هاي بيشتر بازار، همسويي بهتر قوانين، شتاب بيشتر نوآوري و فراگيري و اشتراک‌گذاري بيشتر ادامه مي‌دهد و با کشورهاي سراسر جهان از جمله ايران همکاري خواهد کرد تا سهم بيشتري در بهبود اقتصاد جهان و توسعه و رفاه جامعه بين‌المللي ادا کند.

چين با همکاري با ايران سهم بيشتري در بهبود اقتصاد جهان ادا خواهد کرد

چانگ هوآ در يادداشتي اختصاصي با عنوان « به اشتراک گذاري آينده با جهان» براي ايسنا نوشت: ششمين نمايشگاه بينالمللي واردات چين از 5 الي 10 نوامبر با موفقيت در شانگهاي برگزار شد. من در شانگهاي در فعاليتهاي مربوط به حضور جناب آقاي دکتر مخبر در اين نمايشگاه شرکت کرده‏ام. در اين مدت، من از همه غرفههاي ايران بازديد کرده و با تجار ايراني صحبت کردم تا از جزئيات مشارکت، مذاکرات و معاملات آنها در اين نمايشگاه مطلع شوم. غرفه داران ايراني نمايشگاه بين المللي واردات چين را مثبت ارزيابي کرده و آن را پنجره اي مهم براي نمايش محصولات و پتانسيل ايراني در جهان  دانستند.

آنها همچنين با استفاده از اين پلتفرم با بسياري از شرکاي تجاري بالقوه آشنا شدند. من احساس فوريت کارآفرينان ايراني براي جستجوي فعالانه نکات برجسته جديد در همکاري چين و ايران را دارم و همچنين درک عميق تري از اهميت موضوع نمايشگاه اين دوره يعني «آينده مشترک در عصر جديد» دارم.

 

 ششمين نماشگاه بينالمللي واردات چين

 

نمايشگاه بينالمللي واردات چين به عنوان اولين نمايشگاه ملي در جهان با موضوع واردات، به پلتفرم و پنجره چين براي ايجاد الگوي توسعه جديد و ترويج گشايش در سطح بالا تبديل شده است. اين نمايشگاه هم به عنوان يک محصول عمومي بينالمللي که مورد استقبال گسترده شناخته شده است. حجم کل معاملات اين نمايشگاه به 78.41 ميليارد دلار آمريکا رسيد که بالاترين رکورد تاريخ است. نمايشگاه بينالمللي واردات چين بهتر و بهتر ميشود و منجر به نشان دادن تصوير چين به عنوان يک کشور بزرگ مسئول، آوردن فرصتهاي عظيمي با توسعه چين و تزريق انرژي مثبت به احياي اقتصاد جهاني است.

 

 ششمين نمايشگاه بينالمللي واردات چين

 

از طريق اين دوره نمايشگاه بينالمللي واردات چين، طرفها اعتماد خود به چشمانداز توسعه چين را بيش از پيش نشان ميدهند. از شرکتهاي بزرگ چند مليتي تا کسب و کارهاي کوچک خانوادگي، از قلب آسيا تا شاخ آفريقا، مهماناني از 154 کشور، منطقه و سازمان بينالمللي در اين دوره نمايشگاه بينالمللي واردات چين گرد هم آمدند. در مجموع 72 کشور و سازمان بينالمللي در نمايشگاه ملي مشارکت کردند و 3486 شرکت از 128 کشور و منطقه در نمايشگاه شرکتي مشارکت کردند و 442 محصول جديد، فناوري جديد و خدمت جديد را براي اولين بار به نمايش گذاشتند. تعداد شرکتهاي شرکت کننده از 500 شرکت برتر جهان و پيشروان صنعت فراتر از سالهاي گذشته بود.

از طريق اين دوره نمايشگاه بينالمللي واردات چين، جهان بيش از پيش عزم چين براي گسترش مداوم در باز را مي بيند. جناب آقاي شي جينپينگ در نامه تبريک به اين نمايشگاه تاکيد کردند که برگزاري اين نمايشگاه يک تصميم مهم چين براي ترويج دور جديدي از گشايش در سطح بالا و اقدامي مهم چين براي باز کردن فعالانه بازار خود به روي جهان است.

اين دوره نمايشگاه بينالمللي واردات چين با چهار پلتفرم اصلي تدارکات بينالمللي، ترويج سرمايهگذاري، تبادلات فرهنگي، و همکاري باز، فرصتهاي بازار، سرمايهگذاري و توسعه را براي همه طرفهاي شرکتکننده ارائه ميکند که با توسعه جديد چين، فرصتهاي جديد را به جهان فراهم ميکند.

از جناب آقاي مخبر، معاون اول رئيس جمهور ايران به عنوان کشوري مهم در ابتکار يک کمربند يک جاده براي حضور در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بين المللي واردات چين و ايراد سخنراني دعوت شد .

 

 حضور مخبر در افتتاحيه ششمين نمايشگاه واردات چين

 

بيش از 50 شرکت ايراني و بيش از 250 بازرگان ايراني در نمايشگاه بينالمللي واردات چين CIIE شرکت کردند که اين موضوع قويا نشان دهنده پتانسيل همکاري با ايران و اعتماد طرف ايراني به توسعه چين است. در اين نمايشگاه، ايران مجموعهاي خيره کننده از محصولات ويژه کشاورزي، صنايع دستي سنتي، گاز و پتروشيمي، فناوري نانو، درمانهاي پزشکي و محصولات ساير تکنولوژيهاي پيشرفته را به نمايش گذاشت که تعداد زيادي از بازديدکنندگان را براي برقراري ارتباط و کشف فرصتهاي تجاري به خود جذب کرد.

 

حضور گسترده ايران در نمايشگاه بينالمللي چين

 

بسياري از غرفهداران ايراني مشتري هميشگي نمايشگاه بينالمللي واردات هستند و مشتاقانه منتظر استفاده از پلتفرم CIIE  براي ادغام در بازار چين و بازار جهاني هستند. در بازديد از اين نمايشگاه، با يک نام تجاري به نام باريج آشنا شدم که يک شرکت چيني با  شرکاي توليد ايراني و مواد اوليه ايراني بود. از اولين حضور شرکت باريج در نمايشگاه واردات بينالمللي چين در سال 2019 تاکنون، بيش از دهها ميليون بطري روغن گل رز اين برند تجاري در چين بفروش رفته است. تامين کننده ايراني اين شرکت، درين گلاب از قدرت خريد بالايي در چين بهرهمند شده و مقياس تجاري خود را گسترش داده است. ايجاد مشترک کمربند و جاده و برگزاري نمايشگاه بينالمللي واردات چين، عرضه ايران و تقاضاي چين را کاملا همسو ميکند و منافع زيادي براي هر دو طرف به همراه دارد.

نمايشگاه بينالمللي واردات چين نه تنها يک نمايشگاه چين است، بلکه هم يک صحنه براي جهان است. نمايشگاه بينالمللي واردات چين شاهد بوده است که در باز چين گسترده و گستردهتر مي شود و اعتماد همه کشورها براي به اشتراک گذاري آينده با چين را تقويت کرده است. گشايش و همکاري، سود متقابل و برد-برد عاقلانهترين و طبيعيترين انتخابها هستند. چين به ترويج باز کردن با فرصتهاي بيشتر بازار، همسويي بهتر قوانين، شتاب بيشتر نوآوري و فراگيري و اشتراکگذاري بيشتر ادامه ميدهد، و با کشورهاي سراسر جهان از جمله ايران همکاري خواهد کرد تا سهم بيشتري در بهبود اقتصاد جهان و توسعه و رفاه جامعه بينالمللي ادا کند.