اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

چطور از آسيب‌هاي ورزشي پيشگيري کنيم؟

يک متخصص پزشکي ورزشي گفت: رعايت برخي اصول مهم علاوه بر اينکه ميزان احتمال آسيب ديدگي را در ورزشکاران پايين مي‌آورد، راندمان ورزشي آنها را نيز بالا خواهد برد.

چطور از آسيب‌هاي ورزشي پيشگيري کنيم؟

دکتر مصطفي اکبري با اشاره به شيوع آسيبهاي ورزشي بين ورزشکاران، اظهار کرد: آسيب هاي ورزشي باعث مي شود فرد براي مدتي و حتي گاها براي هميشه از انجام فعاليتهاي حرفهاي رشته ورزشي خود دور شود. با اينحال رعايت برخي نکات باعث خواهد شد احتمال آسيب ديدگي در فرد حين انجام تمرينات ورزشي به حداقل ممکن برسد.

عضو هيات علمي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه رازي کرمانشاه داشتن آمادگي جسمي و روحي براي انجام تمرينات ورزشي را يکي از اين نکات دانست و گفت: زماني که يک فرد بصورت منظم و مداوم ورزش ميإکند، به مرور ورزش کردن براي او تبديل به يک عادت و وسواس اجباري ميشود، اما گاهي پيش ميآيد که فرد از نظر روحي کشش انجام تمرينات ورزشي را ندارد، بنابراين بايد در اين مواقع از انجام هرگونه ورزش سنگين و رقابتي پرهيز کند، چراکه اگر به ورزش کردن بپردازد احتمال آسيب ديدگي او بسيار بالا ميرود.

وي ادامه داد: يکي ديگر از مسائلي که براي پيشگيري از آسيبهاي ورزشي بايد مورد توجه قرار گيرد، داشتن تغذيه مناسب است، بگونهاي که بايد يک تعادل بين مصرف ويتامينها، کربوهيدارتها و پروتئينها و نيز آب و الکتروليک در فصل گرما ايجاد شود. اين متخصص پزشکي ورزشي با بيان اينکه ورزشکاران براي پيشگيري از آسيبهاي ورزشي بايد به استراحت کافي و علم روز تمرين توجه داشته باشند، عنوان کرد: براي نمونه ورزشکار بايد بداند که حين تمرين چه مدت زمان استراحت کند، چگونه تمرين داشته باشد و اينکه با هر دستگاه چگونه تمرين کند.

وي اضافه کرد: گاها يک ورزشکار در تمرينات قبلي خود دچار يک آسيب ديدگي کوچک شده، اما بدون توجه به اين آسيب ديدگي کماکان به تمرينات خود ادامه مي دهد که اين مسئله ميتواند به تشديد شدت آسيب ديدگياش منجر شود و گاها به عمل جراحي کشيده ميشود.

اکبري خاطرنشان کرد: توجه به مراحل تمرين مانند گرم کردن و سرد کردن قبل و بعد از تمرين به مدت 10 تا 15 دقيقه يکي ديگر از مسائلي است که براي پيشگيري از آسيبهاي ورزشي بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: گاها ورزشکاراني حرفهاي داريم که عليرغم اينکه همه اصول تمريني را رعايت مي کنند، اما در هنگام تمرين به يکباره دچار آسيب ديدگيهايي مانند پارگي عضلات و يا آسيب مفصلي ميشوند که اين مسئله به دليل عدم توجه به بالانس عضلاني در اطراف مفاصل ايجاد مي شود.

به اين معنا که هر ورزشکاري بنا به رشته تخصصي خود به تقويت تعدادي از مفاصل و عضلاتش ميپردازد و از ساير عضلات و مفاصل خود غافل ميشود، درحاليکه عضلات و مفاصل همانند يک زنجيره به هم پيوسته هستند و ورزشکاران در هر رشتهاي بايد روي تقويت همه عضلات و مفاصل دقت داشته باشند.

اين متخصص پزشکي ورزشي يادآورشد: توجه به عضلات کوچک ثبات دهنده در اطراف مفاصل و دقت و توجه به انعطاف پذيري عضلات از ديگر موضوعات مورد توجه براي پيشگيري از آسيب هاي ورزشي است.