اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

چرا مخالفين حجاب در دنيا اغلب مردان هستند؟

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نشست «بررسي تبعات بي‌حجابي در تمدن و فرهنگ غربي» که عصر امروز، يکشنبه 23 ارديبهشت، در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، طي سخناني بر ضرورت تبيين فرهنگ حجاب در جامعه تأکيد کرد.

13:16
چرا مخالفين حجاب در دنيا اغلب مردان هستند؟

رحيمپور ازغدي با طرح استدلالي عليه حجاب اظهار داشت: يکي از استدلالهايي که عليه حجاب ميشود اين است که چرا با عرضه عمومي زيبايي و جذابيت زن مخالفت ميکنيد؟ در جواب بايد توجه داشت که از يک سو اگر مقوله جنسيت و نياز جنسي نبود، ما چيزي به نام حجاب نداشتيم و اصلاً ضرورت نداشت.

او تصريح کرد: انسان يک موجود دو جنسي است مثل همه حيوانات و گياهان و اين جفت شدن، لقاح دو جوهر، دو بذر، دو ماهيت و دو شخصيت زنانه و مردانه يک مسئله مهم است.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه اصل گرايش جنسي چه شهوت و چه محبت، امر الهي است، خاطرنشان کرد: شهوت نعمت خدا است. اگر شهوت نبود هيچ کس نبود و هيچ کس به دنيا نميآمد. شهوت را خداوند در نهاد انسان خلق کرده است. پس اگر کسي فکر کند مسئله حجاب دشمني با زيبايي و جذابيت است، بدفهمي است.

 

حجاب اسلامي؛ فرصتي براي حفظ گوهر زنانه

 

او با تأکيد بر اينکه ما انکار نميکنيم مذاهبي بودند که به بهانه ديده نشدن زن براي حفظ حجاب، کلاً او را حذف کردند، اظهار داشت: به عنوان مثال حجاب در کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان به اين نوع مطرح شده است. حجاب در آيين هندي و در آيين ايراني قبل از اسلام نيز همين گونه است. در ايران قبل از اسلام حجاب بود ولي مخصوص زنان اشراف بود و هر چه طبقات پايين ميآمد بيحجابي بيشتر ميشد.

رحيمپور ازغدي با طرح اين پرسش که آيا حجاب اسلامي براي سرکوب کردن زيبايي زن است، خاطرنشان کرد: اگر گفته شده بود زن در هيچ زماني نبايد زيبايي خود را عرضه کند، اين سرکوب زن بود؛ ولي اسلام گفته زن از اين زيبايي حراست و آن را مديريت کند. زن نبايد جذابيت خودش را حراج کند و خودش را در اختيار نگاه همه مردان بگذارد.

او ادامه داد: حجاب فرصتي است که خدا در اختيار زن گذاشته تا از اين طريق قدرت مرد به جاي سرکوب زن در اختيار زن و خانواده قرار بگيرد و اين عشق در خدمت زن و خانواده قرار ميگيرد.

 

تبيين تأمين نيازها از راه صحيح در اسلام

 

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اعتقاد به اينکه اگر اسلام با لذت جنسي مخالف بود عشق زن و شوهر را عبادت نميدانست، اظهار داشت: لذتي که زن و مرد از هم ميبرند عبادت است چون باعث تعادل شخصيتي هر دوي آنها ميشود. اين اراده و رحمت الهي است. ولي اساساً اگر خواستنها مديريت نشود به ضد خودش تبديل ميشود.

او ادامه داد: در اسلام چيزي به نام سرکوب نيازها نداريم. هر نيازي در ما هست را خدا در گذاشته و ما به آن احتياج داريم و بايد ارضا شود ولي به شکل درست. مثلاً اگر ما در غذا خوردن افراط کنيم نتيجهاش بيماري است.

رحيمپور ازغدي بر پاسخ دادن صحيح به نيازها تأکيد کرد و گفت: اسلام سرکوب شهوت ندارد و ازدواج را مسيري براي تأمين صحيح اين نياز ميداند. چون نميخواهد عقده جنسي به وجود بيايد. ولي اگر از مرز انصاف و عدالت خارج شد همين شهوت به قاتل انسان تبديل ميشود. بنابراين سرکوب شهوت هرگز، عقده جنسي نه، ولي از آن طرف حرص جنسي، زيادهطلبي و طغيان نيز انسان را نابود ميکند.

او خشم را نيز يکي ديگر از موهبتهاي الهي دانست و گفت: ما به خشم نياز داريم تا از طريق آن از خود دفاع کنيم. اگر خشم نبود هيچ کس از خودش دفاع نميکرد ولي اگر خشم موجب هجوم به ديگران شد، همين خشم ضد بشري خواهد شد. به همين صورت، حجاب اسلامي سرکوب شهوت و لذت جنسي نيست. اسلام در کنار حکم حجاب، حکم ازدواج را تبيين کرده است.

 

حجاب براي حفاظت از زيبايي است

 

اين استاد دانشگاه با تأکيد بر مراقبت زنان از خود و پرهيز از وسيله شدن در دست ديگران، تصريح کرد: زماني که دختري خودش را آرايش ميکند و لباسي ميپوشد که مردان دوست دارند، مردان زيادي به او نگاه ميکنند. ولي کار همين جا تمام نميشود. اول نگاه ميکند، بعد خوشش ميآيد، بعد دنبالش راه ميافتد، بعد ميخواهد او را تصرف کند و خود را ارضا کند. در واقع زن در اينجا وسيله و ابزار است. نام اين عشق نيست چون تعهدي همراه آن نيست.

رحيمپور ازغدي با بيان اينکه اگر نياز جنسي و شهوت نبود، حجاب لازم نبود، اظهار داشت: پوشش براي اين است که رفتار جنسي کنترل شده و متعادل شود. درواقع حجاب به اين دليل واجب شده تا رابطهها از عقلانيت و اخلاق خارج نشود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه برهنگي زن به معناي برهنگي خانواده است، گفت: مردي که اين زن را ميبيند بايد چه کار کند؟ يا بايد آن زن را تصرف کند يا بايد خودش را سرکوب کند يا اگر متأهل است، خيانت کند. سؤال من اين است حد يقف و پايان اين داستان کجاست؟

او با اعتقاد به اينکه حجاب براي حفاظت از زيبايي است، تصريح کرد: خداوند در قرآن ميفرمايد زناني که سنشان بالا است و زيبايي جنسي ندارند واجب نيست حجاب داشته باشند. حجاب براي زنان و دختراني است که وقتي مردان آنها را نگاه ميکنند دوست دارند دوباره نگاه کنند.

 

چرا مخالفين حجاب در دنيا اغلب مردان هستند؟

 

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به اين پرسش که چرا مخالفين حجاب در دنيا اغلب مردان هستند، گفت: خداوند زيبايي را براي ازدواج و تشکيل خانواده در زن گذاشته، نه براي فروپاشي خانواده. اگر اين بيحجابي عمومي شد چند اتفاق ميافتد؛ ارزش زن کم ميشود. وقتي عرضه زياد باشد تقاضا کم ميشود، وقتي عرضه کم باشد تقاضا زياد ميشود و عشق و شهوت بيشتر ميشود. زن با حجاب دارد ميگويد اگر من را ميخواهي بايد تعهد بدهي و مسئوليت بپذيري. به همين دليل مخالفين حجاب در دنيا اغلب مردان هستند، چون بيحجابي به نفع مرد است و مرد بدون اينکه مسئوليتي بپذيرد نگاه ميکند و اسمش را پارتنر ميگذارد. اصلاً برخي از رابطه بدون تکليف خوششان ميآيد.

رحيمپور ازغدي با بيان اينکه ازدواج يعني مرد در ازاي به دست آوردن زن مسئوليت ميپذيرد، تصريح کرد: زن مظهر هوالخالق است و خدا از طريق زن انسان خلق ميکند. بدن زن مجراي ورود انسانها به عالم است. لذا اين بدن بايد پاک بماند. معناي حجاب اين است. کشف حجاب يعني زن ابزار است و هر کس بخواهد ميتواند از آن استفاده کند.

او رواج بيحجابي را آغاز گسترش خيانت ارزيابي کرد و گفت: اگر مردي مجرد باشد با ديدن بيحجابي يا در دام تجاوز و تعرض ميافتد و مزاحم زن ميشود، يا دچار افسردگي ميشود، يا دچار فساد ميشود و سراغ روابط نامشروع ميرود.

اين استاد دانشگاه با طرح اين پرسش که آيا کشف حجاب به نفع زن است يا به ضرر زن، اظهار داشت: پاسخ اين است که هم به ضرر زن است و هم به ضرر مرد. لذا امروزه يکي از صنايع پردرآمد در جهان صنعت پورن است و مردان پول ميدهند بدن زنان را ببينند. نتيجهاش هم اين است که اخلاق جنسي از بين ميرود.

رحيمپور ازغدي يکي از نتايج بيحجابي را پايمال شدن زيبايي زن عنوان کرد و گفت: وقتي مرد ببيند زنهاي بسياري خودشان را عرضه کردند، دست به انتخاب ميزند و کمکم زنان بايد سر مردان رقابت کنند. اينطوري زنان بايد با هم مسابقه بدهند تا مردان آنها را انتخاب کنند. در نهايت زندگي و آرامشي باقي نميماند و اين اتفاق الآن افتاده است.

او يکي ديگر از آسيبهاي بيحجابي را خلأ عشق دانست و اظهار داشت: در صورت خلاء عشق، کسي دلش براي کسي تنگ نميشود و همه ميخواهند همديگر را مصرف کنند و بروند. بنابراين اولين قرباني بيحجابي عشق و وفاداري است و زيرا کسي به ديگري نياز انحصاري ندارد.

منبع: تسنيم

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.