اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

پلمب 6مطب غيرمجاز دندانپزشکي در آذربايجان شرقي

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز از پلمب 6 مطب غيرمجاز دندانپزشکي که در آذربايجان شرقي فعاليت مي کردند خبر داد.

پلمب 6مطب غيرمجاز دندانپزشکي در آذربايجان شرقي

اصغر جعفري در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: طي يک ماه گذشته در ادامه روند بازديد هاي نظارتي کارشناسان نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز در جهت برخورد با مراکز غيرمجاز و مداخله در امور درمان شش مرکز غير مجاز در سطح استان پلمب شد.

وي ادامه داد: در طي يک ماه گذشته با پيگيري و تلاش کارشناسان نظارت بردرمان دانشگاه، همکاري دادستاني عمومي و انقلاب استان، پليس اماکن استان و پس از حصول اطمينان از صحت موضوع از طريق پايش عملکردي و حضور در مکان مذکور و بررسي هاي لازم و محرز شدن غير قانوني و غير مجاز بودن فعاليت 6 مطب دندانپزشکي قلابي و غير مجاز بدليل دخالت در امر دندانپزشکي و درماني در سطح شهر تبريز و شهرستان هاي استان، پس از طي مراحل قانوني پملب شدند و پس از پلمب فعاليت غير مجاز اين مراکز، مدارک موجود به مقامات قضايي و همچنين دفتر حقوقي دانشگاه ارائه شد.

جعفري با بيان اينکه يکي از وظايف حوزه معاونت درمان حفظ سلامت آحاد جامعه است، افزود: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز مصمم به برخورد جدي با متخلفان در حوزه ارائه خدمات درماني است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وي از مردم خواست ضمن خودداري از مراجعه به واحدها و موسسات غيرمجاز درماني، هرگونه تخلف يا دخالت غيرمجاز افراد فاقد صلاحيت در امر درمان را از طريق سامانه 190 اطلاع دهند.