اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي پس از يک سال از سر گرفته مي‌شود

رئيس دبيرخانه حساب پيشرفت و عدالت گفت: پرداخت تسهيلات از منابع اشتغال روستايي پس از يک سال توقف از سر گرفته مي‌شود.

پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي پس از يک سال از سر گرفته مي‌شود

سيد سجاد پادام در گفتوگو با خبرنگار فارس، با بيان اين که منابع اشتغال روستايي بعد از يک سال توقف از ذيل وزارت کار به ذيل حساب پيشرفت و عدالت در وزارت اقتصاد قرار گرفت و منابع آن به زودي از 10 تا 14  روز آينده کارهاي اجرايي پرداخت آن آغاز ميشود.

وي گفت: در گام اول آئين نامه اشتغال روستايي نوشته شده و قراردادآن آماده است.

به گفته مسئول دبيرخانه حساب پيشرفت و عدالت، سازو کار اين منابع نيز با هدايت استانداران خواهد بود و سامانهاي به عنوان «تسهيلات جامع وزارت اقتصاد» ميشود و متقاضيان بايد طرح اشتغال روستايي خود را در آن بارگذاري کنند و اين طرحها به استانداري ارجاع و از آنجا به دستگاه تخصصي ارجاع ميشود و در صورت پذيرش براي گرفتن تسهيلات به بانک عامل شامل کشاورزي،توسعه تعاون و پست بانک معرفي ميشود.

پادام اين را هم بيان کرد، در گام اول 2 هزار ميليارد تومان از بودجه امسال اختصاص داديم، بعلاوه  4 هزار ميليارد تومان هم منابع بانک عامل و جمعا 6 همت منابع براي اشتغال روستايي پرداخت ميشود.

رئيس دبيرخانه تبصره 18 خبرداد، در گام اول 7 هزار ميليارد تومان منابع بودجه امسال براي اشتغال روستايي در نظر گرفتيم که با تلفيق منابع بانکهاي عامل به 21 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت و براي طرحهاي اشتغالزاي روستايي پرداخت ميشود.