اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

دولت براي ارتقاي امنيت غذايي کودکان وارد عمل شد:

يارانه 600 هزار توماني تا يک ميليوني دولت براي امنيت غذايي کودکان

يکي از طرح‌هاي راهبردي دولت سيزدهم مربوط به امنيت غذايي است. ارائه کالابرگ‌ الکترونيکي گام کلاني در حوزه تحقق اين طرح راهبردي بود که از ابتداي سال جاري آغاز شد.

يارانه 600 هزار توماني تا يک ميليوني دولت براي امنيت غذايي کودکان

دولت سيزدهم در تازهترين اقدام خود در راستاي تحقق طرح راهبردي امنيت غذايي، افزايش رفاه زندگي مردم و خصوصا دهکهاي کمدرآمد جامعه، طرحي را به مرحله اجرا رسانده که به واسطه آن، به خانوارهاي دهکهاي 1 تا 7 که نمودارهاي رشد کودکان آنها دچار اختلال است، 600 هزار تا يک ميليون تومان اعتبار بيشتر براي خريد اقلام غذايي تعلق ميگيرد.

در اين طرح، بيش از 123 هزار خانوار توسط وزارت بهداشت شناسايي و به وزارت تعاون معرفي شدهاند تا در دايره مشمولين اين طرح قرار بگيرند. به ازاي هر بچه داراي مشکل در رشد در دهکهاي 1 تا 5، يک ميليون تومان و براي دهک شش و هفت، 600 هزار تومان به مبلغ کالابرگ الکترونيکشان افزوده خواهد شد.

اين مبلغ به ازاي هر يک کودک داراي مشکل رشد است و اگر خانوادهاي 2 يا چند فرزند داشته باشد، به تمامي آنها اين مبلغ اختصاص پيدا ميکند. طرح امنيت غذايي کودکان 6 ماه تا 6 سال را در برميگيرد.

11 قلم طرح کالابرگ شامل لبنيات، شير، ماست، پنير، تخممرغ، پروتئينها شامل گوشتمرغ و گوشتقرمز، حبوبات، روغن، شکر، قند و برنج بود و اکنون به اين ليست ميوه و سبزيجات نيز اضافه شده است.

خانوادههاي مشمول اين طرح از طريق پيامکهاي اطلاعرساني در جريان اين اقدام قرار خواهند گرفت. راه ديگر براي اطلاع از مشمول بودن در اين طرح، نصب برنامه «شما» (شبکه ملي اعتبار) است.