اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

وجود 8 ميليون خانوار مستاجر در کشور

وزير راه و شهرسازي گفت: 8 ميليون سرپرست خانوار مستاجر در کشور وجود دارند که برنامه ما براي افزايش ساخت مسکن ساخت منازل صنعتي و سريع در کشور است.

وجود 8 ميليون خانوار مستاجر در کشور

رستم قاسمي در جلسه شوراي عالي معماري و شهرسازي فارس تعهد ساخت مسکن را 4 ميليون واحد در 4 سال بيان کرد و گفت: به دنبال افزايش اين تعداد هستيم که با اجراي خانههاي ويلايي ممکن ميشود.

وي با بيان اينکه صنعتي سازي مسکن، يکي از طرحها مورد نظر در نهضت ملي مسکن است که در اين طرح ساخت خانهها سريعتر خواهد
شد.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به وجود 8 ميليون سرپرست خانوار مستأجر در کشور گفت: به استانداران اختيار داديم که با توجه به شناخت استان، براي تسهيل در ساخت مسکن اقدام کنند.

قاسمي به آغاز طرح ملي مسکن در بعضي از استانها اشاره کرد و ادامه داد: در حال رايزني هستيم که در استانهاي داراي زمين بيشتر، طرح ملي مسکن به صورت تک واحده و خود مالکي اجرا شود.

وي با بيان اينکه در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت، بيش از 60 تا 70 درصد از هزينههاي سبد خانوار صرف مسکن ميشود افزود: اين هزينه بسيار زياد است و به همين دليل از هر روشي براي خانه دار شدن مردم استقبال ميکنيم.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.