اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

درخواست کميته انضباطي:

همه قراردادهاي ليگ برتر بررسي شود

رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با ارسال نامه‌اي به منصور قنبرزاده، نابب رئيس دوم و رئيس کارگروه ناظر بر قراردادهاي ورزشي درخواست کرد تمامي قراردادهاي باشگاه‌هاي ليگ برتري مورد بررسي قرار بگيرند.

همه قراردادهاي ليگ برتر بررسي شود

به گزارش روابط عمومي سازمان ليگ فوتبال ايران، ابوالفضل حسنزاده، رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با ارسال نامهاي به منصور قنبرزاده، نائب رئيس دوم و رئيس کارگروه ناظر بر قراردادهاي ورزشي خواستار بررسي تمامي قراردادهاي باشگاههاي ليگ برتري از نظر رعايت مفاد دستورالعمل ناظر بر قراردادها و سقف بودجه باشگاههاي ليگ برتري شد.

در اين نامه تاکيد شده تعهدات کارگزاري و مالياتي باشگاهها مورد بررسي دقيق با قيد فوريت قرار بگيرد.