اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

هر سال 35ميليون تن غذا دور مي‌ريزيم!

«حجم مواد غذايي هدررفته در ايران به اندازه‌اي است که با آن مي‌توان غذاي 15 ميليون ايراني را در سال تأمين کرد.» اين آماري است که در تازه‌ترين گزارش سازمان ملل در خصوص آمار دورريز غذا در کشورهاي آسيايي اعلام شده است.

13:19
هر سال 35ميليون تن غذا دور مي‌ريزيم!

 در اين گزارش تخمين زده شده در ايران هر خانوار، سالانه 93 کيلوگرم مواد غذايي دورريز دارد که به گفته معاون وزير جهاد کشاورزي صفدر نيازي، برنج سهم 10درصدي در اين دورريز مواد غذايي را دارد.

 دور ريز برنج در ايران سالانه به يک ميليون تن ميرسد که اين ميزان به اندازه برنجي است که ايران وارد ميکند. اين يعني اگر از سفره هر ايراني روزي يک دانه برنج دور ريخته شود، در مجموع روزانه 87 ميليون دانه برنج هدر ميشود که ميتواند غذاي 23هزار نفر را در يک روز تامين کند.

چند ماه قبل هم سازمان جهاني خواربار و کشاورزي(فائو) در گزارشي اعلام کرد در حالي که مجموع دورريز مواد غذايي در 27 کشور اروپايي، 90 ميليون تن در سال اعلام شده، آمار دورريز، تنها در کشور ايران 35ميليون تن در يک سال است با ارزش تقريبي 15 ميليارد دلار.

بر اساس اطلاعات آماري ارائه شده در اولين کنگره بينالمللي کشاورزي سالم، علاوه بر دورريز سفره ايرانيان، ارزش ضايعات محصولات کشاورزي در ايران برابر با حدود 25درصد درآمد ملي از صادرات نفت است.

صرف نظر از اينکه دورريز غذاي ايرانيان بيشتر از قشر مرفه جامعه است يا طبقات متوسط و پايين، ايران کشور خشک و کم آبي است و بيشترين مصرف و هدر رفت آب هم در بخش کشاورزي انجام ميشود که مواد غذايي را توليد ميکند و در نتيجه مواد غذايي که در ايران دوريخته ميشود منابع آبي را هم هدر مي دهد.

دکتراي علوم تغذيه آرزو حقيقيان معتقد است اگر قيمتها منطقي شود تاثير زيادي در کاهش ضايعات سفره دارد و باعث ميشود غذاي کمتري دور ريخته شود. مثل کاري که براي نان انجام شد و واقعي شدن قيمت آن و حذف يارانه نان تا 30درصد از دورريز آن را کم کرد.

اما مسئول مرکز رشد و نوآوري غذا دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي عزيزالله زرگران ميگويد ضايعات غذا در ايران از مزرعه تا سفره وجود دارد. علاوه بر مصرفکننده، سيستم توزيع غيراصولي و حملونقل غلط مواد غذايي باعث ميشود بخش زيادي از اين مواد غذايي هدر روند و بايد به جاي افزايش قيمت و فشار بر روي مردم فرهنگ غلط مصرف اصلاح شود.

دبيرکل انجمن علمي اقتصاد شهري ايران محسن طباطبايي مزدآبادي هم مي گويد در بيشتر کشورها فرهنگ استفاده بهينه از مواد خوراکي وجود ندارد اما کشورهاي توسعه يافته راهکارهايي را براي جلوگيري از هدررفت غذا در نظر گرفته اند، مثلا آلمان براي جلوگيري از اسراف در رستورانها مقررات سختگيرانهاي وضع کرده، طوري که در رستورانها مأموراني وجود دارند که در صورت اسراف غذا افراد را از طريق کد ملي جريمه ميکنند.در مدارس اين کشور هم آموزش رسمي براي جلوگيري از اسراف وجود دارد.

در مجموع فرهنگسازي و تغيير فرهنگ مصرف غذا در ايران تنها راهکار موجود براي جلوگيري از دورريز غذا از سفره ايرانيان است که اين مهم از طريق گنجاندن اين موضوع در کتابهاي درسي، انتشار محتواي پر تکرار در فضاي مجازي و صدا و سيما قابل انجام است و در دراز مدت تاثير خود را ميگذارد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.