اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

نسل آينده ورزش ايران در خطر است!

رييس فدراسيون پزشکي ورزشي با هشدار نسبت به سلامت ايرانيان و نسل آينده ورزش کشور، گفت: پيشگيري امري بسيار مهم‌تر از درمان است و نبايد اجازه دهيم کم‌تحرکي به دليل شرايط پيچيده عصر حاضر، نسل آينده ورزش کشور را با چالش مواجه کند.

نسل آينده ورزش ايران در خطر است!

غلامرضا نوروزي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت پيچيده به وجود آمده ناشي از کم تحرکي، شيوع کرونا، هجوم بيماري هاي غير واگير، چاقي کودکان و آلودگي هوا در کلان شهرها، اظهار کرد: در صورت عدم مقابله با اين وقايع و عدم برنامهريزي صحيح و مدون با پيامدهاي تلخي براي سلامت ايرانيان روبرو خواهيم بود و بايد بدانيم جامعه ورزش کشور نيز از اثرات سوء اين مسائل در امان نخواهند بود.

وي با تاکيد بر اهميت ويژه پيشگيري قبل از رسيدن به مرحله درمان، عنوان کرد: گستره کمتحرکي بين ايرانيان با پيدايش کرونا و مشکلات اقتصادي به صورت تصاعدي در حال افزايش است و خطر يکجانشيني در بين اقشار مختلف جامعه به ويژه کودکان، نسل آينده ورزش کشور را نيز با خطر جدي موجه کرده است و بي توجهي به سلامت کودکان ممکن است با هدر رفت، جلوگيري از عدم شکوفايي و نبوغ استعدادهاي ورزشي روبرو شود.

نايب رييس کميته ملي المپيک با بيان اينکه بر اساس «سند تحول دولت مردمي» سهم پايين ورزش عمومي در سبک زندگي مردم يکي از چالش هاي ورزش ايران به شمار مي رود، گفت: بهرهوري پايين اماکن ورزشي و ضعف دسترسي و بهرهمندي به ورزش، عامل اصلي اين مسئله است و يکي از راهبردهاي حل اين چالش افزايش بهرهمندي و گسترش دسترسي عموم مردم به ورزش است که به طور حتم افزايش ميزان فعاليت بدني، گستره ورزشکاران ايراني را افزايش ميدهد.

نوروزي با اشاره به اينکه هر چه ميزان سلامت و فعاليت بدني نسل آينده ايرانيان بهبود يابد و به ورزش عمومي در کشور توجه شود شاهد رشد و ارتقاي ورزش قهرماني خواهيم بود، اظهار کرد: متاسفانه آمار و ارقام اعلامي بسيار نگران کننده است؛ بر اساس آمار اعلامي کم تحرکي، عامل بيش از 80 درصد از مرگ و ميرها در ايران است و به طور حتم اين وضعيت متناسب با شيوع ويروس کرونا تشديد شده است. همچنين کم تحرکي در بين بانوان به بيش از 65 درصد تا حدود 70 درصد و کم تحرکي در بين مردان بيش از 45 درصد است.

وي افزود: آن گونه که متوليان امر اعلام کرده اند، سال 1405 ميزان کمتحرکي مردان به بيش از 75 درصد و ميزان کمتحرکي بانوان به بيش از 80 درصد افزايش مييابد که اين اتفاق، کاملا نگران کننده است. به طور حتم هر چه ميزان کم تحرکي در بين جامعه ايراني افزايش يابد اين مسئله نسل آينده ورزش کشور را نيز با خطر مواجه ميکند و به طور حتم، دايره ورزشکاران را به عنوان پشتوانه ورزش قهرماني کشور کوچکتر خواهد کرد.

رييس فدراسيون پزشکي ورزشي با اشاره به اينکه بر اساس اعلام مسئولان، بيش از 20 درصد کودکان ايراني نيز دچار چاقي هستند، عنوان کرد: وقتي کودک در سنين پايين به چاقي دچار ميشود اين اتفاق در طول زمان با او خواهد بود و به احتمال بسيار زياد دوران جواني و نوجواني را با همين سبک زندگي ادامه ميدهد و زماني که به ميانسالي ميرسد، کارايي و بهرهوري پايينتري نسبت به کودکاني دارد که از وزن کمتري برخوردار هستند. همچنين بر اساس اعلام فدراسيون دانش آموزي، با توجه به شيوع ويروس کرونا و تعطيلي آموزشگاه ها و ورزشگاه ها حدود 30 درصد دانش آموزان دچار کم تحرکي شده اند و در بخش دانش آموزي طي چند سال آينده بيش از 3 ميليون دانش آموز چاق خواهيم داشت. 

نوروزي ادامه داد: اگر ميزان چاقي و اضافه وزن دانشآموزان ايراني را طبق آمار اعلامي 22 تا 25 درصد برآورد کنيم اين يعني از بين 14 ميليون نفر جمعيت دانش آموزي کشور، حدود 3 تا 3.5 ميليون نفر چاق يا داراي اضافه وزن به شمار ميروند که اين روند براي نسل آينده ورزش کشور نگران کننده است.

وي با بيان اينک طبقه گفته مسئولان طي هشت سال گذشته نرخ «چاقي» دانشآموزان رشد داشته و به ازاي هر چهار دانشآموز يک دانشآموز مبتلا به چاقي و اضافهوزن است، تصريح کرد: از حيث ورزش و چاقي خانوادهها، بيش از 65 درصد مادران مبتلا به چاقي و اضافهوزن هستند و زماني که مادران به عنوان ستون اصلي تربيتي فرزندان با چالش اضافه وزن و کم تحرکي روبرو باشند به طور حتم نوع نگاه به ورزش در خانوادهها متاثر خواهد شد و اين رويه موجب خواهد شد کودک با الگوبرداري از مادر ميل و رغبتي به ورزش نشان ندهد در حالي که مادران ورزشکار به طور حتم بهترين الگو براي فرزندان به شمار ميروند و رغبت به ورزش کردن در بين کودکان را دو چندان ميکنند.

نايب رييس کميته ملي المپيک با اشاره به آمار اعلام شده، در حدود 60 درصد جمعيت ايران داراي افزايش وزن هستند، تصريح کرد: طبق آخرين گزارشهاي آماري به طور مستقيم و غيرمستقيم سالانه 45 هزار ميليارد تومان براي درمان در کشور هزينه ميشود و اين ميزان فقط گزارش هزينه کرد بيماريهاي غيرواگير است که دليل عمده آن ناشي از کم تحرکي، چاقي و اضافه وزن است. 

نوروزي ادامه داد: پيشگيري موجب ميشود هزينههاي درمان به طرز قابل توجهي کاهش يابد و فدراسيون پزشکي ورزشي به عنوان يکي از متوليان تامين سلامت و پويايي ورزش کشور به عنوان يک مسئوليت اجتماعي وظيفه خود ميداند در اين رابطه هشدارهاي لازم را ارائه کند تا نسل آينده ورزش کشور در بهترين شرايط رشد کرده و از تمامي آسيبهاي جسماني و رواني در امان باشد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.