اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

2 ميليون صهيونيست به فکر فرار از فلسطين اشغالي هستند

منابع خبري صهيونيستي خبر دادند که بر شمار اسرائيليهايي که به فکر مهاجرت از فلسطين اشغالي هستند، افزوده شده است و به فرزندان خود توصيه مي‌کنند که از فلسطين مهاجرت کنند.

2 ميليون صهيونيست به فکر فرار از فلسطين اشغالي هستند

شبکه کان گزارش داد، در جريان يک نظرسنجي، مشخص شده است که يک چهارم يهوديان حاضر در فلسطين اشغالي، به فکر مهاجرت از فلسطين هستند و اقدامات عملي را براي اين کار صورت دادهاند.

اين شبکه با بيان اينکه تعداد اين افراد در حال افزايش بوده و نزديک به يک سوم شده است، گزارش داد، وخامت اوضاع رژيم موقت صهيونيستي يکي از مهمترين عواملي است که صهيونيستها به فکر فرار از فلسطين اشغالي هستند و «تغييرات جمعيتي و ايدئولوژي» نيز باعث وحشت آنان شده است.

به گزارش کان، در حال حاضر، بر تعداد حريديهاي (صهيونيستهاي افراطي) اسرائيلي اضافه شده است و طرح موسوم به اصلاحات قضايي نيز مزيد بر علت شده است؛ طرحي که بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم موقت صهيونيستي قصد اجراي آن را دارد و از آن تحت عنوان «کودتا» عليه سيستم قضايي اين رژيم ياد ميشود.

بر اساس اين نظرسنجي، شش درصد از يهوديان اقدامات عملي را براي مهاجرت آغاز کردهاند. لذا، حدود دو ميليون يهودي در فلسطين اشغالي به مهاجرت فکر ميکنند. نکته ديگر اينکه، هر اندازه درآمد اين افراد افزايش مييابد، احتمال مهاجرت آنان هم بيشتر ميشود.

بر اين اساس، 53 درصد از کساني که دراين نظرسنجي شرکت کردهاند و وابسته به حزب يائير لاپيد نخست وزير پيشين صهيونيستي هستند، تأکيد دارند که به مهاجرت فکر ميکنند.

شبکه 12 رژيم صهيونيستي هم چندي پيش در گزارشي از تشديد مهاجرت معکوس صهيونيستها از فلسطين اشغالي به کشورهاي اروپايي به دليل برنامههاي کابينه بنيامين نتانياهو خبر داد.

به گزارش اين شبکه، شبکههاي اجتماعي صهيونيستها پر از تبليغ آژانسهاي مسافرتي و ارائه خدمات مسافرتي براي مهارجت به کشورهاي اروپايي شده است، يا افرادي که ميگويند در حال برنامهريزي براي مهاجرت به اروپا به دليل «بد شدن وضعيت در اسرائيل» و «افزايش خطر ديکتاتوري و نابودي دموکراسي» هستند.

شبکه 12 رژيم صهيونيستي در گزارش خود نوشت که يک سال بعد به مرور شهرکهاي يهودينشين در کشورهاي اروپايي و جوامعي که از اسرائيل مهاجرت کردهاند در اين کشورها شکل ميگيرد، به اين معنا که آنها ميخواهند شرايطي متناسب با نيازهايشان در اروپا فراهم آورند و دور هم باشند.

در اين گزارش آمده است: «مجموعه بزرگي نزديک به هزار خانواده اکنون به مهاجرت فکر مي‌‌کنند و در حال سؤال پرسيدن و جستوجو در خصوص امکان خريد خانه در اروپا هستند. بسياري از کارگران ماهر حوزه تکنولوژي مهاجرت خواهند کرد و کدام کشور است که آنها را به دليل تواناييهايشان نپذيرد».

اين هشدارها درخصوص وضعيت سرزمينهاي اشغالي در حالي افزايش مييابد که عليرغم اعتراضات گسترده شهرکنشينان طي هفت هفته اخير به لايحه کابينه نتانياهو براي اصلاحات قضائي گسترده، کنست [پارلمان اين رژيم] در اولين قرائت اين لايحه را تصويب کرد. نتانياهو که از سالها پيش به اتهام فساد، رشوه و خيانت در امانت تحت محاکمه قضايي قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامي قضايي» ناميده، از محاکمه فرار کند.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.