اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

موج به رسميت شناختن کشور فلسطين در جهان؛ آثار و پيامدها

مجمع عمومي سازمان ملل به‎تازگي با به رسميت شناختن شرايط فلسطين براي عضويت در سازمان ملل و توصيه به شوراي امنيت به منظور «تجديدنظر مساعد در موضوع»، از تلاش فلسطين براي عضويت کامل در سازمان ملل حمايت کرد.

موج به رسميت شناختن کشور فلسطين در جهان؛ آثار و پيامدها

راي مثبت مجمع عمومي سازمان ملل يک بررسي جهاني در مورد حمايت از تلاش فلسطين براي عضويت کامل در سازمان ملل بود؛ اقدامي که عملا يک کشور فلسطين را به رسميت ميشناسد، پس از اينکه ماه گذشته آمريکا آن را در شوراي امنيت سازمان ملل وتو کرد.

مجمع عمومي سازمان ملل با 143 راي موافق و 9 راي مخالف -از جمله آمريکا و رژيم صهيونيستي- قطعنامهاي را تصويب کرد و 25 کشور راي ممتع دادند.

اين درحالي است که طي هفتههاي گذشته چندين کشور اروپايي نيز از تصميم خود براي به رسميت شناختن کشور فلسطين خبر دادهاند.

 

مروري بر تاريخ اشغال فلسطين

 

در همين رابطه سيد هادي سيد افقهي، کارشناس مسائل منطقه در گفتوگو با خبرگزاري ميزان ضمن تشريح ابعاد اين موضوع، ميگويد: سازمان ملل خاک فلسطين را در سال 1947 به دو بخش تقسيم کرد؛ يک بخش از آن به رژيم صهيونيستي و بخش ديگر در اختيار فلسطينيها قرار گرفت؛ در آن زمان سازمان ملل تکليف پايتخت يعني قدس اشغالي را به آينده واگذار کرد و گفت تا زماني که تکليف مشخص شود، پايتخت تحت نظارت بينالمللي و به صورت بينالمللي مديريت ميشود.

کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اينکه در سال 1967 متاسفانه بار ديگر بخشهايي از خاک فلسطين اشغال شد، اظهار کرد: صحراي سينا، بلنديهاي جولان، کرانه باختري و قدس غربي به اشغال رژيم صهيونيستي درآمد؛ جنگهاي زيادي رخ داد، اما در زمينه اشغال سرزمين فلسطين 2 جنگ روي داد که اوج آن در جنگ 1967 و 1973 بود.

وي با بيان اينکه پس از امضاي قرارداد معاهده کمپ ديويد، صهيونيستها خيزهاي بلندي براي اشغال ديگر مناطق فلسطين برداشتند تا اينکه ياسر عرفات سعي کرد تا تلفات را به تبع امضاي دو قرارداد يکي کمپ ديويد و ديگري وادي عربه به حداقل برساند، عنوان کرد: در اينجا ياسر عرفات ديگر تسليم شد و با اسحاق رابين صهيونيست معاهده اسلو را امضا کرد؛ متاسفانه هيچ يک از بندهاي معاهدهها را صهيونيستها اجرا نکردند؛ نه اسلو، نه وادي عربه و نه کمپ ديويد؛ بنابراين بحث دو دولت عملا از طرف جناح راست افراطي رژيم صهيونيستي از جمله خود نتانياهو منتفي است.

کارشناس مسائل فلسطين، معتقد است که نقطه عطفي که ايجاد شد و قدري کشورهاي دنيا از جمله کشورهاي غربي را تکان داد و درباره وضعيت خود احساس وحشت کردند اين بود که اعلام کردند راه حل دودولتي همان راه حلي است که ميتواند منطقه را به صلح و آرامش برساند.

 

چالشهاي رژيم صهيونيستي درپي طوفان الاقصي

 

سيد افقهي در بخشي ديگر با بيان اينکه طوفان الاقصي از هشتمين ماه خود گذشته است، گفت: چند اتفاق در حال روي دادن است و همه اين رويدادها هم چالشي و بحراني هستند.

کارشناس مسائل غرب آسيا با اشاره به اينکه اتفاق نخست را در درون هيئت حاکمه رژيم صهيونيستي و جامعه اشغالگر صهيونيست بايد مشاهده کرد، اظهار کرد: شکافها در اراضي اشغالي روزبهروز عميقتر ميشود، چراکه فشار خانوادههاي افراد بازداشتشده براي آزادي آنها افزايش پيدا ميکند؛ همچنين اختلاف در اراضي اشغالي درباره اين موضوع که آيا جنگ ادامه پيدا کند و يا متوقف شود، افزايش يافته است.

وي با تاکيد بر اينکه نتانياهو براي جنگ غزه 4 هدف را اعلام کرد اما تاکنون به هيچيک از اهداف خود دست نيافته است، اضافه کرد: مبارزان مقاومت، نظاميان صهيونيست را به داخل تونلها کشانده، تعدادي را به هلاکت رسانده و زخمي کردند و تعدادي ديگر را نيز به اسارت گرفتند.

به گفته وي، حماس در اين عمليات به يک پيروزي شگفتانگيز دست يافت و اين عمليات حماس يک شکست مفتضحانه براي رژيم صهيونيستي است.

سيد افقهي در ادامه با بيان اينکه ساکنان شهرکهاي صهيونيستنشين در مناطق مختلف اراضي اشغالي از بازگشت به منزلهاي مسکوني خود خودداري ميکنند و بنادر اراضي اشغالي مانند حيفا و ام الرشراش مداوم هدف حمله قرار ميگيرند، تصريح کرد: تاکنون حدود هزاران صهيونيست با سرمايههاي خود ار اراضي اشغالي فرار کردهاند.

کارشناس مسائل فلسطين در بخشي ديگر به وضعيت رفح اشاره کرد و گفت: رژيم صهيونيستي عملا حمله به رفح را آغاز کرده است اما مدام در حال خسارت دادن است؛ صهيونيستها وارد محور فيلادلفي شدهاند که اين اقدام بر خلاف معاهده کمپ ديويد است و نوعي دهنکجي است.

سيد افقهي در ادامه با اشاره به عمليات وعده صادق، اظهار کرد: بازدارندگي و ادعاهاي رژيم صهيونيستي در سطح منطقه بعد از ضربه وعده صادق فروپاشيد و در سطح جهاني نيز تظاهرات گستردهاي که از قديميترين و مهمترين دانشگاههاي آمريکا آغاز شد، بحران عجيبي براي جو بايدن ايجاد کرد.

کارشناس مسائل منطقه بحران ديگر براي رژيم صهيونيستي را اقدام ديوان کيفري بينالمللي و ديوان دادگستري بينالمللي توصيف کرد و گفت: 2 مورد از عاليترين دادگاههاي جهاني حتي به فرض اينکه اقدام ظاهري انجام داده باشند، عليه اين رژيم اقدام کردهاند.

 

پايان دنبالهروي غرب از آمريکا

 

سيد افقهي با اشاره به اينکه کشورهاي اروپايي بايد پاسخگوي افکار عمومي و مردم خود نيز باشند، تاکيد کرد: اين کشورها در منطقه غرب آسيا منافع دارند، وقتي از 70 سال پيش تاکنون رژيم صهيونيستي تمامي قطعنامههاي شوراي امنيت عليه اين رژيم را زير پا گذاشته و آمريکا نيز حمايت کرده، اين کشورها دستکم در اين برهه سياسي ديگر نميخواهند دنبالهرو آمريکا باشند و تصميم خود را گرفتهاند.

کارشناس مسائل منطقه با يادآوري اين موضوع که چند کشور در آمريکاي لاتين هم اين کار را کردهاند، گفت: کشورهايي مانند ونزوئلا، نيکاراگوئه و برزيل و کلمبيا رژيم صهيونيستي را تهديد کردهاند.

وي با تاکيد بر اينکه اين فضا ايجاب ميکند که جامعه جهاني و بهويژه کشورهاي غربي به فکر بيفتند، اضافه کرد: اگر رژيم صهيونيستي کاملا در اين جنگ شکست خورد.

 

ابعاد به رسميت شناخته شدن کشور فلسطين در سازمان ملل

 

سيد افقهي در بخشي ديگر با بيان اينکه اکنون يک بعد قضيه کامل شده و 143 کشور در مجمع عمومي سازمان ملل هم از آتشبس و هم از راهحل دو دولتي حمايت کردهاند، گفت: افکار عمومي جهان و پيروزيهاي داخل غزه و همچنين قطعنامههاي شوراي امنيت ابعادي ديگر از اين موضوع هستند.

کارشناس مسائل فلسطين با اشاره به اينکه اکنون ضلع ديگر يعني به رسميت شناخته شدن کشور فلسطين اين است که فشار جامعه جهاني تا حدي زياد شود تا آمريکا مجبور شود دستکم راي ممتنع به اين طرح دهد و اگر آمريکا راي ممتنع دهد به احتمال زياد فرانسه و انگليس نيز راي ممتنع خواهند داد و اگر بقيه اعضا راي مثبت دهند قطعا اين طرح تصويب ميشود، درباره تاثير به رسميت شناختن کشور فلسطين، عنوان کرد: فلسطين اکنون عضو ناظر است و اگر رسما به عضويت سازمان ملل درآيد، تمام مسائل قضايي، حقوقي، سياسي، امنيتي، مرزي و مسائل نظامي، همه اينها به نفع دولت فلسطين تمام ميشود.

تحليلگر مسائل بينالملل در پايان با تاکيد بر اينکه به رسميت شناخته شدن فلسطين ابتدا يک پيروزي راهبردي، حقوقي و ديپلماتيک و سياسي خواهد بود، گفت: اکنون تمام جهان پرچم فلسطين را در دست دارند و اين يک تحول نهتنها در سطح غرب آسيا بلکه در معادلات جهاني است که به سمت شکست سياستهاي زورمدارانه و تکقطبي آمريکا پيش ميرود.

منبع: ميزان