اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

سازمان ملل:

مشتاق همکاري با پزشکيان هستيم

استفان دوجاريک سخنگوي سازمان ملل در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره نظر آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل درباره انتخابات رياست جمهوري ايران گفت: ما مشتاق همکاري با رئيس جمهور جديد ايران هستيم.

مشتاق همکاري با پزشکيان هستيم

 اين در حالي است که وزارت امور خارجه آمريکا در نخستين واکنش به نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران، با تکرار اظهارات مداخله جويانه با ادعاي اينکه انتخابات در ايران آزاد و عادلانه نبوده است،گفت: نتيجه انتخابات تاثير قابل توجهي در رويکرد آمريکا به ايران نخواهد داشت.

يک سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در نخستين واکنش به نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران ادعا کرد که انتخابات رياست جمهوري ايران «آزاد يا عادلانه» نبود و «به تغيير اساسي در مسير ايران منجر نخواهد شد».

 اين سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در گفتگو با رسانه هاي آمريکايي مدعي شد که «در نتيجه، تعداد قابلتوجهي از ايرانيها تصميم گرفتند به هيچ عنوان در آن شرکت نکنند» و دولت آمريکا انتظار ندارد که ين انتخابات به تغييرات اساسي در مسير ايران يا احترام متقابل بيشتر به حقوق شهروندان منجر شود.

 اين سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در پيام خود به رسانه هاي آمريکايي ادعا کرد: «انتخابات تاثير قابل توجهي در رويکرد ما به ايران نخواهد داشت. نگرانيهاي ما در مورد رفتارهاي ايران تغييري نکرده است. در همين حال، تا زماني که ديپلماسي منافع آمريکا را پيش مي برد، ما همچنان به ديپلماسي متعهد هستيم.»