اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

مديرعامل باشگاه تراکتور مطرح کرد:

3 مربي لاليگايي در راه تراکتور

مديرعامل باشگاه تراکتور گفت: سه مربي که سابقه کادر در لاليگا را دارند از فصل آتي در کنار پاکو خمس با باشگاه همکاري خواهند داشت که از اردوي ترکيه به تيم ملحق مي‌شوند.

3 مربي لاليگايي در راه تراکتور

هوشنگ نصيرزاده در گفتوگويي درخصوص برنامه باشگاه براي آمادهسازي تيم تراکتور براي فصل آتي بيان داشت: همانگونه که پيش از اين نيز عنوان شده، هدفگذاري هيئتمديره بر مبناي آمادهسازي تيمي قدرتمند براي فصل جديد مسابقات قرار گرفته و در همين راستا از چند ماه قبل اقدام به تمديد قرارداد سرمربي تيم و برخي بازيکنان شاخص و تاثيرگذار کردهايم.

مديرعامل باشگاه تراکتور در ادامه خاطرنشان کرد: پس از پايان مسابقات، پاکو خمس با مشخص شدن تعداد سهميه بازيکنان خارجي از سوي فدراسيون فوتبال، فهرست بازيکنان خروجي و همچنين ليست بازيکنان مورد نياز را در اختيار ما قرارداده است و ما هم براساس اين ليست اقدامات لازم را انجام خواهيم داد. قرارداد هشت بازيکن با باشگاه به اتمام رسيده و در حال تمديد قرارداد برخي از آنان براساس نظر کادرفني هستيم.

وي با بيان اينکه مذاکرات براي تمديد قرارداد بازيکنان در دفتر تهران آغاز شده است، افزود: با توجه به دستورالعمل سازمان ليگ مبني بر کنترل بيشتر قراردادها، در نظر داريم که کليه قراردادهاي بازيکنان و کادرفني در چارچوب اين مقررات تنظيم شود.

مديرعامل باشگاه تراکتور در رابطه با برگزاري اردوي پيش فصل نيز اظهار داشت: براساس درخواست پاکو خمس اردوي پيش فصل به مدت 2 هفته طي تيرماه در يکي از مجهزترين کمپهاي استانبول برگزار ميشود و در همين راستا دو نفر بهعنوان نماينده باشگاه طي هفته جاري از اين کمپ بازديد خواهند کرد.

هوشنگ نصيرزاده همچنين از تغييرات در کادرفني تيم خبر داد و عنوان داشت: سه مربي که سابقه کادر در لاليگا را دارند از فصل آتي در کنار پاکو خمس با باشگاه همکاري خواهند داشت که از اردوي ترکيه به تيم ملحق ميشوند.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.