اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

صدور مجوز واردات 250هزار تن گوشت قرمز براي تنظيم بازار

رييس سازمان دامپزشکي کشور گفت: مجوز واردات 250هزار تن گوشت قرمز براي تنظيم بازار صادر شده است؛ همچنين عرضه دام داخلي از اواسط بهمن بيشتر مي‌شود که به کاهش قيمت گوشت قرمز کمک مي‌کند.

صدور مجوز واردات 250هزار تن گوشت قرمز براي تنظيم بازار

محمد آقاميري ر  در نشست خبري اظهار داشت: طرح ملي تشديد نظارتهاي بهداشتي بر محصولات پروتئيني با منشأ خام دامي در ايام نوروز و ماه مبارک رمضان با دقت و شدت بهمنظور تأمين سلامت جامعه اجرا ميشود.

وي افزود: اين طرح از 13 اسفند در سراسر کشور به اجرا درآمده است و تشديد نظارتهاي بهداشتي اين سازمان تا پايان عيد فطر ادامه مييابد.

وي ابراز کرد: در سال جديد هم مانند سال گذشته، از دوم عيد کشتارگاههاي دام و طيور فعاليت خود را آغاز ميکنند و در ايام تعطيلات همچنان فعال خواهند بود تا گوشت قرمز و گوشت مرغ به دست مردم برسد.

آقاميري اضافه کرد: نظارتهاي بهداشتي بهعهده سازمان دامپزشکي است و ناظران شرعي نيز در اين ايام پاي کار خواهند بود.

وي با اشاره به عملکرد طرح ملي تشديد نظارت بهداشتي بر محصولات پروتئيني با منشأ خام دامي خاطرنشان کرد: سال 1400 با افزايش 40 تا 42 درصدي نظارتهاي بهداشتي در طرح نوروزي، نزديک به 700 تن گوشت مرغ از چرخه مصرف انساني خارج شد.

معاون وزير جهاد کشاورزي ادامه داد: سال گذشته همچنين با اجراي طرح نظارت بهداشتي در نوروز، عرضه 240 تن گوشت قرمز را متوقف کرديم که بخشي از آن معدوم و بخش ديگر به واحدهاي صنايع گوشت تحويل داده شد.

وي گفت: مجوز واردات 250 هزار تن گوشت صادر شده است؛ همچنين عرضه دام داخلي از اواسط بهمن بيشتر ميشود و اين دو عامل قيمتهاي گوشت را بيشتر کاهش خواهد داد.

رييس سازمان دامپزشکي کشور تصريح کرد: قيمتهاي فعلي گوشت در بازار کاذب است و بايد منتظر افت بيشتر قيمتها در آينده باشيم.

وي گفت: واردات بيشتر از کشورهاي روسيه و برزيل انجام ميشود.

آقاميري درباره وجود بيماري جنون گاوي در برزيل گفت: سازمان بهداشت جهاني دام يک منطقهاي از برزيل را اعلام کرد که گزارش دام مبتلا به جنون گاوي وجود داشته است و ما از اين منطقه واردات انجام نميدهيم و سازمان بهداشت جهاني دام بقيه نقاط را سالم اعلام کرده است.

وي خاطرنشان کرد: نظارت بر قيمتها با اينکه جزو اختيارات سازمان دامپزشکي کشور نيست اما بهعنوان يک وظيفه انجام ميشود، بهطوري که در سال 1401 با نظارت دقيقي که روي قيمت مکملهاي غذايي و افزودني انجام شد 35 درصد از خروج ارز از کشور جلوگيري شد.

معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: سال قبل 7 ميليون يورو واردات سه قلم مکمل غذايي و افزودني انجام شده بود که امسال 2.5 ميليون يورو با همان ميزان واردات صرفهجويي شده است.

وي اظهار داشت: علت صرفهجويي نظارت دقيق بر قيمتها بود با اشرافي که از قيمتهاي جهاني داشتيم اجازه نداديم واردکننده با قيمتهاي بيشتري وارد کند.

آقاميري در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس در مورد اينکه «اگر در سه قلم مکمل غذايي واردکنندگان ميتوانند 2.5 ميليون يورو ارز بيشتري بگيرند پس در ساير کالاهاي اساسي نظير واردات گوشت، روغن، برنج و نهادههاي دامي چنين فساد و رانتي ميتواند وجود داشته باشد، آيا وزارت جهاد کشاورزي برنامه منسجمي براي کنترل خروج ارز دارد؟» گفت: برنامه ما اين است که سال آينده به ساير نهادههاي دامي هم نظارت کنيم و از جمله نظارت بر قيمتهاي دام و طيور، نظارت بر قيمت نهادههاي دام و طيور و آبزيان هم جزو برنامههاي اصلي است.

معاون وزير جهاد کشاورزي با ابراز اينکه نظارتها بر محصولات پروتئيني از 13 اسفند ماه آغاز شد، اعلام کرد: اين نظارتها تا پايان عيد فطر ادامه مييابد.

وي اضافه کرد: اتحاديهها و کشتارگاهها از 17 فروردين باز هستند و ناظرين شرعي هم حضور خواهند داشت.

آقاميري خبر داد: سال گذشته 700 تن گوشت مرغ و 40 تن گوشت قرمز از چرخه مصرف مردم کنار گذاشته شدند که بخشي از آنها معدوم يا در بخشهاي صنعتي استفاده شدند.

رييس سازمان دامپزشکي کشور در پاسخ به اين گفته که شائبههايي در مورد سلامت بهداشتي گوشتهاي وارداتي وجود داشت، گفت: پروتکلهاي بهداشتي ما با کشورهاي مبدأ بسيار دقيق و محکم است و هيچ وقت از آن عدول نميکنيم، ما حامي سلامت مردم هستيم و در گوشتهاي اخير وارداتي هم هيچ مشکلي وجودنداشت.

وي در پاسخ به اينکه «آيا قبلاً مواردي بوده است که منطبق با پروتکلهاي بهداشتي تعريفشده سازمان دامپزشکي کشور نباشد؟» گفت: قبل از اينکه گوشت ترخيص شود 2 تا 3 آزمايش روي آن صورت ميگيرد و در صورتي که پروتکلهاي سلامت را طي کنند اجازه ترخيص داده ميشود و در گذشته موردي بوده است که اجازه ترخيص مرغ را ندادهايم.

آقاميري از طرح جهاد دامپزشکي در 28 استان خبر داد و افزود: بر اساس اين واکسيناسيون، سمپايشي درمان دامها بهصورت رايگان انجام ميشود اين طرح در يک سال گذشته در 293 شهر انجام شد که 12 ميليون دام و 5.4 ميليون قطعه طيور 100 درصد واکسينه شدند.

وي با اظهار اينکه برخي اين اقدامات را موازيکاري با بخش خصوصي و يا رقيبتراشي براي آنها ميدانند گفت: اين تفکر اشتباهي است زيرا برنامه سازمان افزايش سطح واکسيناسيون براي مقابله با بيماريها است و از هر اقدامي در اين راسته استفاده ميکند ضمن اينکه اقداماتي که جهاد دامپزشکي انجام ميدهد در مکانهايي است که معمولا بخش خصوصي دسترسي به آنها ندارند.

رئيس سازمان دامپزشکي کشور از کاهش کانون بيماريهاي دامي در کشور خبر داد و گفت: به عنوان نمونه بيماري سل در سال 1400 به ميزان 244 کانون داشت که اين رقم در سال 1401 به 118 کانون کاهش يافته بيماري مشمشه در اين مدت کاهش يافته از 32 به 22 کانون، تب برفکي از 97 به 21 و لمپياسکن از 153 به 31 کانون کاهش يافته است در اين ميان بيماري بروسلوز افزايش يافته و از 75 کانون به 208 کانون رشد داشته است.

 

* واکسن تب برفکي تا دو ماه ديگر به کشور ميآيد

معاون وزير جهاد کشاورزي در پاسخ به اينکه اخيرا بيماري تب برفکي در کشور عراق ديده شده چه اقداماتي براي کنترل اين بيماري انجام دادهايد؟ گفت: ابتدا مرزهاي خود را با عراق بستيم به هر حال کاميونهايي که دام را از ايران به سمت عراق منتقل ميکردند احتمال داشت موقع برگشتن مبتلا به ويروس شود و جمعيت دام کشور را درگير کند در گام دوم استانهايي که در مرز بودند را کنترل کرديم استانهاي کرمانشاه، کردستان، آذربايجان غربي و خوزستان اجازه ورود و خروج دام متوقف شد.

وي ادامه داد: علاوه بر اين به دنبال خريد واکسن تب برفکي هستيم که مناقصات آن 28 اسفند برگزار ميشود و تا دو ماه ديگر اين واکسن به کشور ميرسد.

آقاميري افزود: گزارشي تب برفکي در وان ترکيه هم وجود داشت که ترانزيت کالا به ترکيه را متوقف کرديم.

وي ادامه داد: در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزي مکاتبه کرديم که ناظران بهداشتي دوباره برقرار شود.

به گزارش فارس، پيش از اين ناظرين بهداشتي و شرعي در کشورهايي که از آنها گوشت وارد ميکرديم مستقر بودند اما اخيرا ناظران بهداشتي در آنجا حضور ندارند اما ناظران شرعي به نظارت خود ادامه ميدهند.

وي در پاسخ به به اين سوال که آيا محدوديتهاي تردد دام در اين چهار استان عاملي براي افزايش قيمت گوشت شده است گفت: اين احتمال وجود دارد اما ما مسؤول سلامت دام هستيم و قيمتها در بخش ديگري نظارت ميشود.

معاون وزير جهاد کشاورزي در پاسخ به اين سوال که بر اساس مصوبه مولدسازي دولت قرار است ساختمان دامپزشکي کشور به فروش برسد آيا آمادگي براي اين تصميم داريد؟ گفت: ساختماني را در جاي ديگري ديدهايم و به محض فروش اين ساختمان به ساختمان جديد منتقل خواهيم شد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.