اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

آمار تلخ معاون وزير آموزش و پرورش:

سهم مدارس دولتي در رتبه‌هاي برتر کنکور به تعداد انگشتان يک‌ دست هم نيست

معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، با بيان اينکه نزديک به 70 درصد از رتبه‌هاي تک رقمي و زير 3000 کنکور از دانش‌آموزان سمپادي هستند، گفت: در نبود مدارس سمپاد کرسي‌هاي ارزشمند دانشگاه‌هاي برتر کشور فقط مخصوص کساني مي‌شد که از آموزش‌هاي مدارس غيردولتي برخوردار هستند.

سهم مدارس دولتي در رتبه‌هاي برتر کنکور به تعداد انگشتان يک‌ دست هم نيست

الهام ياوري با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر سيما، در پاسخ به اينکه برخي معتقدند وجود مدارس سمپاد سازگار با عدالت آموزشي نيست، اظهار کرد: مفهوم دقيق عدالت اين است که مسير براي بچههايي که توانمندي و استحقاق بيشتر براي رسيدن به کرسيهاي ارزشمندتر علمي را دارند، باز باشد و اين بچهها همانهايي هستند که ما در تلاش براي گزينش و پذيرش آنها در مدارس سمپاد هستيم.

وي با بيان اينکه ما با روشهاي مختلف نحوه گزينش خود در سمپاد را آزمايش کردهايم، تاکيد کرد: به نظر ميرسد گزينش ما براي ورود به مدارس سمپاد به حد مقدورات انساني دقيق است. از طرفي در نبود سمپاد کرسيهاي ارزشمند دانشگاه فقط مخصوص کساني خواهند شد که از آموزشهاي غيردولتي برخوردار ميشوند.

 

سهم بسيار ناچيز مدارس دولتي در رتبههاي برتر کنکور

 

رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان در پاسخ به اينکه يعني اگر رتبههاي برتر کنکور سمپادي نيستند، حتما از مدارس غيردولتي هستند؟، بيان کرد: درصد خيلي بالايي از اينها از مدارس غيردولتي هستند. تعداد خيلي کمي از رتبههاي برتر کنکور از دانش آموزان مدارس نمونه دولتي هستند و متاسفانه از بچههاي مدارس دولتي در بين رتبههاي برتر کنکور کمتر است و بايد گفت کمتر از تعداد انگشتان يک دست از دانش آموزان مدارس دولتي در رتبههاي برتر کنکور داريم. بنابراين اگر بچهاي مستعد و پر تلاش است و استحقاق رسيدن به اين مسير را دارد، سمپاد ابزار خيلي خوبي براي رسيدن به کرسيهاي برتر دانشگاه است.

معاون وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اينکه آيا شما هم با چالش معلم در مدارس سمپاد مواجه هستيد؟، عنوان کرد: معمولا دوستان در آموزش و پرورش مناطق لطف ميکنند و سمپاد را در اولويت قرار ميدهند. ما مدرسه بدون معلم نداريم اما کيفيت معلمان متفاوت است.

 

کيفيت معلمان سمپاد متفاوت است

 

ياوري همچنين در پاسخ به اينکه آيا معلمان مدارس سمپاد نيز به اندازه دانش آموزان اين مدارس متفاوت هستند؟، تصريح کرد: همانطور که دانش آموزان سمپاد به صورت طيفي هستند و از دانش آموزان خيلي قوي تا نسبتا قوي در مدارس سمپاد وجود دارد، در مورد معلمان هم همين امر صادق است و کيفيت معلمان متفاوت است. دانش آموزان در سمپاد فقط کتاب درسي را نميخوانند، به همين جهت معلمي لازم دارند که مهارت بيشتر داشته باشد و علاقه او به يادگرفتن بيشتر باشد و از طرفي توانايي ارتباطي خوبي با بچهها داشته باشد.

 وي در پاسخ به اين سوال که آيا شما در سمپاد ميتوانيد ادعا کنيد که تمام استعدادها را در کشور کشف کردهايد؟، توضيح داد: به هيچ وجه. ما در آزمون ورودي خود اغلب بر روي استعدادهاي منطقي و کلامي متمرکز هستم و به همين جهت مثلا کسي که استعداد ورزشي يا هنري دارد ممکن است در آزمون ما پذيرفته نشود. از سوي ديگر به هر حال هر آزموني خطايي دارد و ممکن است دانش آموزان خوبي باشند اما در روز آزمون به هر دليلي عملکرد خوبي نداشته باشند و در مقابل دانش آموزان خوبي نباشند اما در روز آزمون با روشهاي دوپينگي وارد سمپاد شوند. البته تعداد اين دانش آموزان خيلي کم است و ما تلاش ميکنيم اين تعداد کمتر هم شود.

رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان معتقد است که کيفيت آزمون مدارس سمپاد از سال 99 به بعد از جهت صحت، تنوع، سادگي و فراگيري سوالات دائما رو به بهبود است.

 

انواع سفارشات از سوي مسئولان مختلف براي ورود دانش آموزان به سمپاد

 

معاون وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اينکه آيا دانشآموزي به صورت سفارشي هم ميتوانند وارد سمپاد شوند؟، تاکيد کرد: به هيچ وجه هيچ سهميهاي براي ورود به سمپاد وجود ندارد و تنها ملاک ما براي ورود به سمپاد، آزمون ورودي است. به شدت ما قانون مدار عمل ميکنيم و از اين جهت گاهي مخاطبين خود را ميرنجانيم. ما از مسئولان مختلف و از بخشهاي مختلف انواع سفارشات را داريم که اغلب به اين جهت است که قوانين ما را  به درستي نميدانند. همينطور از سوي آدم هايي که حاضرند مبالغ خيلي هنگفتي بپردازند تا دانش آموزي را در مدارس سمپاد راه دهند نيز انواع سفارشات را داريم اما حتي به يک مورد هم جواب مثبت نميدهيم.

 به گفته ياوري، آزمون سمپاد پايه ششم فقط معطوف به تست هوش متمرکز است و به روي هوشهاي پنج گانه مورد تاکيد در آزمونهاي بين المللي استاندارد تمرکز ميشود اما همين آزمون براي ورود به پايه دهم علاوه بر تست هوش اندکي به تست اطلاعات تحصيلي هم معطوف ميشود که نوعي از فهم عميقتر دانش آموزان و تحليل جزوه درسي را ميسنجند.

 

مهاجرت «سمپاديها» به اندازه مهاجرت فارغ التحصيلان دانشگاههاي برتر کشور

 

وي در بخش ديگرسخنان خود با بيان اينکه به دليل خلاء قانوني موجود، آموزش و پرورش پس از پايان تحصيلات عمومي مسئوليتي در مقابل بچههاي سمپادي ندارد، افزود: از اين رو پايگاههاي داده و اطلاعات موثق آماري درمورد فارغ التحصيلان سمپاد وجود ندارد و نميتوان گفت چند درصد اين بچهها پس از اتمام تحصيلات خود داراي مسئوليت در کشور هستند اما بر اساس نمونههاي آماري که ما اطلاعات را جمع آوري کرديم، ميزان مهاجرت در اين بچهها کم و بيش شبيه هر جمع نخبگاني ديگري در کشور است.

 رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان درپاسخ به اينکه يعني مهاجرت در بين سمپاديها بالا است؟، بيان کرد: بله خيلي پايين نيست و شبيه فارغ التحصيلان دانشگاههاي خوب کشور و کم و بيش همان عدد است، اما همان درصد خوبي که داخل ايران باقي ميمانند خوشبختانه مسئوليتهاي خيلي کليدي و ارزشمندي در حوزههاي متفاوت ادبيات، هنر، فرهنگ، علم، تکنولوژي، پزشکي و مسئوليت مديريتي در کشور ميگيرند و ما سمپاديهاي خيلي قوي داريم که الان به شدت اثرگذار هستند.

معاون وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اينکه اين خروجي و مهاجرت بر اساس هدف اصلي شما مبني بر پرورش سرمايههاي کشور براي آينده کشور نيست؟ ذکر کرد: همينطور است. علت عمده اين مشکل نيز به شکافي بر ميگردد که در سالهاي قبل بين سمپاد و در دوره تحصيل عمومي با بنياد ملي نخبگان و وزارت علوم ايجاد شده است. ما به شدت تلاش ميکنيم اين شکاف را کاهش دهيم و گفتگوي خوبي به ويژه با بنياد نخبگان داشتهايم تا اين بچهها پس از فارغالتحصيلي در مدارس جذب بنياد ملي نخبگان شوند. در همين راستا سال قبل باشگاه دانشپژوهان جوان استقلال پيدا کرد تا مسئول پيوند اين دو گروه به يکديگر باشد. بچهها بايد پس از فارغ التحصيلي مدت کوتاهي از اين باشگاه خدمات دريافت کنند و بعد بلافاصله وارد برنامههاي بنياد ملي نخبگان شوند. بنياد ملي نخبگان دستش بازتر است و حوزه مسئوليتش نيز همين است که فرآيند هدايت و بهکارگيري استعدادهاي برتر را پيگيري کند.

وي همچنين در پاسخ به اينکه آيا 100 درصد فارغالتحصيلان شما در کنکور قبولي دارند؟، تصريح کرد: نه اينطور نيست، به هر حال بچهها در طول زمان ممکن است انگيزه درس خواندن را از دست دهند. از طرفي تيزهوش بودن به هيچ وجه براي موفقيت کافي نيست و احتياج است اين تيزهوش بودن همراه با تلاشش و کوشش باشد. البته درصد قبولي دانش آموزان سمپادي در کنکور خوب و درخشان است. 65 درصد از مدال آوران المپياد جهاني علمي سمپادي هستند و نزديک 70 درصد از رتبههاي تک رقمي و زير 3000 کنکور نيز از بچههاي سمپاد هستند. بنابراين درصد قبولي سمپاد در کنکور چشمگير است اما به دلايل متفاوت ممکن است برخي دانش آموزان ما موفق نشوند.