اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

سهم 71 درصدي گل محمدي ايران در جهان

رئيس موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور گفت: 71 درصد توليد جهاني گل محمدي در اختيار ايران قرار دارد، اما 90 درصد آن تبديل به گلاب مي‌شود و کمتر از 10 درصد آن اسانس است.

13:11
سهم 71 درصدي گل محمدي ايران در جهان

«علي عليزاده علي آبادي» در همايش «گل محمدي و راه اندازي کارگاه اسانسگيري» در محل باغ گياه شناسي ملي ايران، افزود: 2 هزار و 200 گونه گياهان دارويي از هشتهزار گونه گياهان کشور شناسايي شده است. همچنين حدود 23 هزار نمونه بانکژن گياهان در حوزه گياهان دارويي است.

به گزارش رجانيوز، وي با بيان اينکه 20 ارديبهشت به نام «گل محمدي و گلاب» نامگذاري شده است، اظهار داشت: امروز بهطور رسمي کارگاه اسانس گيري گل محمدي راه اندازي ميشود. در اين راستا استانداردهاي لازم براي اسانس گيري گل محمدي تدوين شده و 71 درصد توليد جهاني در ايران انجام ميشود، اما سهم ما از درآمد ارزي آن فقط يک درصد است.

 رئيس موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور ادامهداد: 90 درصد گل محمدي در کشور تبديل به گلاب ميشود، در حالي که در دنيا تبديل به اسانس و فرآورده ميشود و فقط 10 درصد گلها به گلابگيري اختصاص يافته است.

عليزاده با بيان اينکه درآمد ارزي اين محصول به جاي 25 ميليون دلار به حدود 15 ميليون دلار محدود شده است، تصريحکرد: اکنون 800 تا 900 ميليون دلار درآمد ارزي گياهان دارويي است، با انجام فرآوري و بسته بندي ساده اين ارزآوري را 2 برابر کرد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.