اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

رشد اقتصادي به 5/3 درصد رسيد

معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: رشد اقتصادي کشور با نفت 5.3 درصد و بدون نفت 4.5 درصد شد.

رشد اقتصادي به 5/3 درصد رسيد

پيمان قرباني گفت:رشد اقتصادي که از سوي بانک مرکزي امروز محاسبه شده به قيمت پايه سال 1395 به رقم 5.3 درصد با نفت و بدون نفت به 4.5 درصد رسيده اين ارقام در سال گذشته 4.8 درصد بوده است.

وي همچنين گفت: رشد اقتصادي امسال در فصل اول 2.2 درصد، فصل دوم 3.6 درصد، فصل سوم 5.3 درصد بوده که نسبت به سال قبل روند افزايشي داشته است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي نرخ رشد کشاورزي را 1.1 درصد رشد نفت 15.4 درصد بخش صنايع و معادن 8.9 درصد، بخش صنعت 11.6 درصد، خدمات 3.3 درصد بوده است.

قرباني همچنين گفت: در 9 ماه سال جاري رشد اقتصادي 3.7 درصد با نفت و رشد بدون نفت 3.2 درصد بوده است. اجزاي هزينه ناخالص داخلي ارقام اميدبخشي نشان ميدهد که مصرف بخش خصوصي در فصل پاييز، 11.9 درصد رشد کرده در حالي که اين رقم در سال قبل 2.9 درصد بوده است. مصرف بخش دولتي 16 درصد رشد داشته، روند تشکيل سرمايه ثابت در سه ماه سوم 16.6 درصد در بخش ماشينآلات 28.3 درصد،بخش ساختمان 6.9 درصد رشد داشته است.

وي اين را هم گفت: رشد حوزه ساختمان به خاطر پروژههاي عمراني و رونق ساخت و ساز، واردات ماشينآلات و بکارگيري ماشينآلات در کارخانجات بوده است که روند رشد اقتصادي مثبت و اميدبخش را نشان ميدهد.در سرمايهگذاري هم روند مثبتي مشاهده ميشود.

معاون بانک مرکزي نرخ تورم در يکساله منتهي به بهمن امسال را 43.6 درصد عنوان کرد و گفت:تحولات نرخ تورم در بخش توليدکننده نشان ميدهد 36.1 درصد بوده است.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.