اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

دولت راهکارهاي غير قيمتي براي بنزين دارد

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت:براي بنزين در دولت راهکارهاي غيرقيمتي در دستور کار است و هيچ پيشنهاد قيمتي تاکنون در دولت مطرح نشده و هيچ پيشنهاد قيمتي نيز از ما نخواسته‌اند.

دولت راهکارهاي غير قيمتي براي بنزين دارد

کاهش سهميه بنزين آزاد از 150 ليتر به 100 ليتر و يا محدوديت 40 ليتري هر نوبت سوختگيري در همبن راستا بوده است.

 هماکنون 94 درصد مردم کمتر از 160 ليتر در ماه مصرف بنزين دارند که اين ميزان با مجموع 60 ليتر سهميه 1500 توماني و 100 ليتر سهميه بنزين 3000 توماني پوشش داده ميشود.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.