اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

نماينده مجلس شوراي اسلامي :

دشمن درصدد است آرامش مردم را بر هم بزند

نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: اظهار نظرهاي ناپخته داخلي برخي از سلبريتي‌ها و برخي از جريان‌هاي سياسي که احساس مي‌کنند براي خروج از رکود سياسي خودشان بايد دست‌آويزي مانند فوت خانم اميني را سر دست بگيرند پاسخگويي دنيوي و اخروي دارد. دشمن درصدد است تا آسايش مردم را به بهانه اين اتفاق دچار خدشه کند

دشمن درصدد است آرامش مردم را بر هم بزند

روحالله متفکر آزاد  با اشاره به فوت خانم مهسا اميني گفت: درگذشت مهسا اميني را به خانواده آن مرحومه و دوستانشان و جامعه ايراني تسليت عرض ميکنم ما دختر جواني را از دست دادهايم که همه احساس ميکنيم که خواهر و فرزند خودمان است و در مرگ او داغداريم.

وي افزود: موضوع درگذشت خانم مهسا اميني در جلسه ديروز کميسيون شوراهاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت که گزارش آن پس از انجام بررسيهاي دقيق تهيه و به صحن مجلس ارائه خواهد شد.

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فضاسازيهاي معاندان عليه نظام جمهوري اسلامي در ماجراي فوت خانم مهسا اميني اظهار داشت: ما در اين روزها شاهد فضاسازيها و عملکرد غير اخلاقي ضد انقلاب، منافقين و خارجنشينان و به طور کل دشمنان ملت براي ايجاد درگيري بين مردم و ايجاد آشوب در جامعه و دوقطبي سازي جامعه، حمله به نظام به بهانه فوت خانم مهسا اميني هستيم.

متفکرآزاد خاطرنشان کرد: مسئله درگذشت خانم اميني و فضاسازيهاي معاندان عليه نظام دو موضوع جدا از هم است و هيچ ربطي به هم ندارد و دشمن درصدد است تا آسايش مردم را به بهانه اين اتفاق دچار خدشه کند.

وي افزود: در شرايطي که کشور ما در حال عبور از موانع و مشکلات پيشروي خود به ويژه در حوزه اقتصادي است و اتفاقات مبارکي در اين ايام رخ داده؛ همچون عضويت ايران در پيمان شانگهاي که عضويت در اين پيمان پنجرههاي جديدي را در حوزه اقتصادي به کشور ما باز ميکند و همچنين در شرايطي که ما شاهد برگزاري راهپيمايي پرشور اربعين و ابعاد گسترده آن به لحاظ رسانهاي هستيم تحريکهاي دشمن براي ايجاد آشوب در جامعه نشان دهنده عصبانيت از اين اتفاقات مثبت براي کشور ما است که البته اين اقدامات نتيجهاي براي دشمنان ما به همراه نخواهد داشت.

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: مردم ما هميشه در بزنگاهها هوشيار و بيدار و آگاه بودهاند و بهانه دست دشمن ندهند و در اين مسئله اخير هم مردم ما همانند گذشته سربلند بيرون خواهند آمد و دشمن اجنبي نميتواند از اين نمد براي خود کلاهي ببافد و ما با وحدت و يکپارچگي حتماً جلوي توطئههاي آنها خواهيم ايستاد.

متفکر آزاد در پايان با اشاره به برخي اظهار نظرهاي ناپخته داخلي برخي از سلبريتيها و برخي از جريانهاي سياسي که احساس ميکنند براي خروج از رکود سياسي خودشان بايد دستآويزي مانند فوت خانم اميني را سر دست بگيرند گفت:  هيچ وقت امنيت و آسايش مردم و وحدت ملي را بازيچه اغراض سياسي و مطامع شهرت طلبي خودشان نکنند که اينجا پاسخگويي دنيوي و اخروي دارد. اين جريانها وقتي با احساسات مردم بازي ميکنند و اطلاعات نادرست به مردم ميدهند نتيجهاي جز افزايش کينه و کدورت در جامعه نخواهد داشت.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.