اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

معاون سياسي و اجتماعي استاندار آذربايجان‌شرقي:

دشمن به دنبال از بين بردن وحدت و مسئوليت‌پذيري دختران ايراني است

معاون سياسي و اجتماعي استاندار آذربايجان‌شرقي با اشاره به اهداف دشمنان در نابودي بنيان‌ خانواده‌هاي ايراني، گفت: دشمن به دنبال از بين بردن وحدت و مسئوليت‌پذيري دختران ايراني است.

دشمن به دنبال از بين بردن وحدت و مسئوليت‌پذيري دختران ايراني است

تراب محمدي در جشن بزرگ دختران ايران و تجليل از برگزيدگان اتحاديه انجمنهاي اسلامي مدارس آذربايجانشرقي، اظهار کرد: امروز تمام اهداف دشمن بر روي دختران ما متمرکز شده است و سعي ميکنند تا وحدت، انسجام، معنويت و مسئوليت پذيري دختران ايراني را مثل دختران غربي که به خانواده خود هيچ ارزشي قائل نيستند، از بين ببرند.

وي افزود: اگر امروز انسانهاي بزرگي در کشورمان تربيت يافته و از ناموس و امنيت کشورمان محافظت ميکنند و امنيت آفرين هستند، از دامن زنهاي مومن و شجاعي رشد يافتهاند.

وي با اشاره به اهميت جايگاه زن در کشورمان، ادامه داد: اگر زن نبود، زندگي، دنيا، مهرباني، محبت و مسئوليتپذيري نيز وجودنداشت.

محمدي با بيان اينکه جامعه غرب مانند تبليغاتي که انجام ميدهند، گل و بلبل نيست، ياد شد: خانواده در جوامع غربي معنا ندارد. سرمايهداران در اين جوامع حکومت ميکنند و سعي دارند تا جامعه خود را به فساد بکشانند و انسانهاي سست عنصري تربيت کنند تا کسي نتواند مقابلشان بايستد؛ همچنين اين سرمايهداران ميخواهند تا ايران را شبيه جوامع خود کنند تا از اين طريق، انواع آسيبهاي اجتماعي را بين ايرانيان رواج دهند.

وي در ادامه با بيان اينکه دختر داشتن، رحمتي از سوي خداوند است، خاطرنشان کرد: دختر مايه برکت و رحمت زندگي و محور انسجام و وحدت خانواده و جامعه است.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.