اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

درخواست دولت براي اختصاص 20 هزار ميليارد تومان به صنعت فضايي

شوراي‌عالي فضايي مصوب کرد پايگاه فضايي چابهار به نام «پايگاه ملي فضايي شهيد آيت‌الله رئيسي» نام‌گذاري شود.

درخواست دولت براي اختصاص 20 هزار ميليارد تومان به صنعت فضايي

ششمين جلسه شورايعالي فضايي طي هفتههاي گذشته بهرياست محمد مخبر سرپرست رياستجمهوري برگزار شد و طي آن مقرر شد؛ در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبلغ 500 ميليون دلار (معادل حداقل 20همت) بهمنظور توسعه صنعت فضايي و تحقق برنامه فعالان اين حوزه، از محل منابع صندوق توسعه ملي اختصاص يابد.

اين پيشنهاد را سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بهصورت مشترک دادهاند.

در اين جلسه که مصوبات آن چند روز قبل توسط مخبر ابلاغ شده است، همچنين مصوب شد پايگاه فضايي چابهار به نام پايگاه ملي فضايي شهيد آيت الله رئيسي نامگذاري شود.

از ديگر مصوبات اين جلسه اين بود که سازمان برنامه و بودجه ضمن پيشبيني منابع مورد نياز در لايحه بودجه سال 1404، در سال 1403 با رعايت سازوکار تخصيص مقرر در ماده 3 قانون برنامه و بودجه و متناسب با تخصيص منابع درآمدي و مصوبات کميته تخصيص اعتبار نسبت به تخصيص منابع پيشبينيشده در تمامي رديفهاي اعتباري مرتبط با حوزه فضايي در قانون بودجه سال 1403 حداقل ماهيانه بهميزان يکدوازدهم اقدام کند.