اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

درآمد3/2هزار ميليارد توماني راه‌آهن ميانه- بستان آباد- تبريز براي کشور

کاهش 110 ميليون ليتري سوخت

مجري طرح راه‌آهن ميانه-بستان آباد- تبريز از درآمد سالانه 3.2 هزار ميليارد توماني اين پروژه ريلي براي کشور از طرق مختلف ترانزيت، صرفه جويي در سوخت و کاهش سوانح خبر داد و گفت: اين مسير ظرفيت حمل 14 ميليون تن بار ترانزيتي از شرق به غرب را دارد.

درآمد3/2هزار ميليارد توماني راه‌آهن ميانه- بستان آباد- تبريز براي کشور

حميد علي محمدزاده مجري طرح راهآهن ميانه-بستان آباد- تبريز در گفتوگو با خبرنگاران، درباره ميزان درآمدزايي راهآهن ميانه- تبريز و نقش آن در شاخصهاي اقتصادي کشور اظهار کرد: پروژه ريلي ميانه- تبريز علاوه بر اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم، در صورت بهرهبرداري و رسيدن به ظرفيت کامل، 3.2 همت در سال براي کشور آورده خواهد داشت که 2.5 همت آن از نوع کاهش خسارات است.

وي با اشاره به ترافيک بالا در جادههاي موازي اين خط ريلي که شمال جاده ميانه- تبريز  و آزادراه زنجان- تبريز ميشود، گفت: با زير بار ترافيک رفتن راهآهن ميانه- تبريز حدود 1.4 ميليون کاميون و اتوبوس و حدود 700 هزار دستگاه سواري از جادههاي موازي کم ميشود که به دنبال آن سوانح جادهاي و خسارات فوتي و جرحي نيز کاهش مييابد.

وي افزود: در محورهاي موازي راهآهن ميانه- تبريز به طور متوسط 127 نفر در سال فوت ميشوند و با هر فوتي در جادهها، حدود 8 ميليارد تومان هزينه مستقيم و غير مستقيم براي کشور وارد ميشود، به اين ترتيب با کاهش تصادفات و فوتيها و جرحيهاي ناشي از سوانح بخش قابل توجهي از هزينههاي کشور کم خواهد شد.

 

کاهش  110 ميليون ليتري سوخت

نماينده شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل کشور صرفهجويي در مصرف سوخت را از ديگر آثار مثبت اين پروژه ريلي براي کشور دانست و افزود: با افتتاح اين مسير، مصرف سوخت حداقل به ميزان 110 ميليون ليتر کاهش خواهد يافت، با احتساب متوسط قيمت 15 هزار توماني سوخت، 1.5 همت در سال آورده از صرفهجويي سوخت خواهيم داشت.

وي به نقش راهآهن ميانه- تبريز در کاهش آلايندگي هوا اشاره کرد و گفت: طبق برآوردها افتتاح اين خط ريلي به ميزان يک هزار و 190 تن از آلايندگيها کاهش خواهد داد که با در نظر گرفتن تلفات بالاي ناشي از آلودگي هوا در کشور، نقش آن دوچندان خواهد شد.

 

700 ميليارد تومان درآمد ترانزيتي/ جابهجايي 14 ميليون تن بار

مجري طرح راهآهن ميانه-بستان آباد- تبريز  کاهش در ادامه به درآمدهاي ترانزيتي اين مسير ريلي اشاره کرد و توضيح داد: از مجموع درآمد 3.2 همتي 700 ميليارد تومان آن متاثر از درآمدهاي ترانزيتي است.

وي با بيان اينکه معمولا 70 درصد بار روي ريل، بار ترانزيتي در نظر گرفته ميشود، افزود: 700 ميليارد تومان درآمد ترانزيتي ذکر شده علاوه بر ظرفيت جابجايي بار داخلي در اين خط ريلي است.

علي محمدزاده ظرفيت حمل بار ترانزيتي راهآهن ميانه- تبريز را  14 ميليون تن اعلام کرد و گفت: حمل ريلي هر تن بار ترانزيتي حدود يک دلار درآمد براي کشور دارد.

 

جابهجايي 4 ميليون مسافر

نماينده شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل کشور اظهار کرد: ظرفيت جابهجايي مسافر براي راهآهن ميانه- تبريز تا 4 ميليون نفر در سال خواهد بود.

علي محمدزاده خاطر نشان کرد: اشتغالزايي مستقيم اين طرح 440 نفر برآورد شده و براي يکهزار و 800 نفر هم اشتغالزايي غيز مستقيم داشته است.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.