اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

خط ويژه موتورسواران به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود

رئيس کميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه بحث‌هايي مطرح شده که خط ويژه موتورسواران در يک يا دو خيابان به صورت آزمايشي اجرا شود، گفت: تصميم بر اين است که اگر اجراي اين طرح آزمايشي نتيجه‌بخش بود در ساير خيابان‌ها نيز اجرايي شود.

خط ويژه موتورسواران به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود

سيد محمد آقاميري با بيان اينکه يکي از چالشهايي که تهران به ويژه در بافت مرکزي با آن روبهرو است، تردد بيضابطه موتورسيکلتها خصوصا موتورهاي کار است، اظهار کرد: ما نميخواهيم مانع فعاليت موتورهاي کار شويم، چون منبع درآمد صاحبان آنهاست، اما متأسفانه تردد اين موتورها ناهنجاريهايي را در سطح شهر ايجاد ميکند.

رئيس کميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به عدم وجود قانون متمرکز در سطح شهر، خاطرنشان کرد: به نوعي تردد موتورسيکلتها قانون مدوني ندارد که موتور سواران بدانند چگونه رفتار ترافيکي مناسبي داشته باشند؛ حتي بعضاً پرسنل راهور نيز در تعيين نوع قوانيني که بايد اعمال کنند، مردد هستند.

آقاميري از ارائه طرح خط ويژه موتورسواران به پليس راهور خبر داد و افزود: پيشنهاد ما اين بود که موتورسواران در اين خطوط تردد کنند تا قابل رصد و اعمال قانون باشند؛ از تردد خلاف جهت جلوگيري شود و موتورسواران در پيادهرو تردد نکنند.

عضو کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه بحثهايي مطرح شده که خط ويژه موتورسواران در يک يا دو خيابان به صورت آزمايشي اجرا شود، تصريح کرد: تصميم بر اين است که اگر اجراي اين طرح آزمايشي نتيجهبخش بود در ساير خيابانها نيز اجرايي شود.

وي ادامه داد: متأسفانه مشکلات تردد موتورسواران به خطوط بي. آر. تي نيز تسري پيدا کرده و حضور آنها منجر به ترافيک و افزايش سرفاصله اتوبوسها شده است. به دنبال اين تردد، رانندگان اتوبوس بايد مراقبت بيشتري داشته باشند تا با موتورسيکلتها برخورد نکنند و همين سرعت را کاهش ميدهد و تأثير زيادي در افزايش سرفاصله و بعضاً وقوع حوادث و ترافيک ناشي از آن دارد.

آقاميري با بيان اينکه تردد موتورسواران در خطوط بي. آر. تي بعضاً منجر به سوانح نيز ميشود، گفت: نردههايي که در اين خطوط پيش بيني شده چهره بصري شهر را به هم ريخته و نگاه جديد بر اين است که نردهها حذف و مراقبت به شکل دوربيني انجام شود تا خودروهاي شخصي و موتورسيکلتها وارد خطوط نشوند.

وي با تأکيد بر اينکه جلوگيري از ورود موتورسيکلت جدي است، يادآور شد: متأسفانه مراقبت در اين بخش به درستي انجام نميشود؛ پلاکها پشت موتورها قرار گرفته و دوربينها بخش جلوي موتور را پوشش ميدهند و معمولاً پلاکها نيز مخدوش است.

رئيس کميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران اعلام کرد: رفع نهايي اين مشکلات در حيطه وظايف پليس راهور است و شهرداري هر تصميمي بگيرد اقدام نهايي را بايد پليس انجام دهد تا به دنبال آن بتوان قوانين را اعمال کرد.

آقاميري در پايان خاطرنشان کرد: نصب موانع ترافيکي و دوربينها با شهرداري است و منتظريم پليس نظر خود را اعلام کند تا شهرداري طرح را اجرا کند.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.