اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري:

خانواده ها در 5 سال اول در معرض فروپاشي هستند

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري اقدامات و برنامه هايي که براي افزايش نرخ ازدواج و فرزندآوري و همچنين بهبود معيشت خانواده ها در دستور کار دارند را تشريح کرد.

خانواده ها در 5 سال اول در معرض فروپاشي هستند

انسيه خزعلي درباره طرح ها و برنامه هاي دولت در حوزه تسهيل ازدواج و افزايش نرخ فرزندآوري بيان کرد: موضوع فرزندآوري را بيشتر از ستاد ملي جمعيت بايد بخواهيد، اما تا جايي که اعلام کردند برنامه ها تا 50 درصد عملياتي شده و برخي از برنامه ها مثل تأسيس مهدکودک ها نيز نياز به بودجه، امکانات و تجهيزت دارد.

وي ادامه داد: براساس آمارهايي که از ادارات گرفتيم هنوز در ايجاد مهدکودک ها يا توسعه آنها به موفقيت چنداني نرسيده بودند، ولي اميدواريم که در سال هاي آينده شاهد اجراي کامل اين برنامه باشيم.

خزعلي درباره ميزان موفقيت برنامه ها و اقدامات انجام شده براي افزايش نرخ ازدواج و بهبود معيشت جوانان و خانواده ها گفت: يک بخشي از موضوعات ازدواج و معيشت مربوط به وزارت ورزش و جوانان مي شود و يک بخشي مربوط به حمايت هايي مي شود که از سياست گذاري هاي معاونت يا مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي گيردف برخي از سياست ها که از قبل وجود داشته يا قوانيني که از سال 83 وجود داشتند تا به امروز اجرايي نشدند و در دولت سيزدهم آقاي رييس جمهور بسيار پيگيري مي کردند که اين قوانين اجرايي شوند.

وي عنوان کرد: اقداماتي که معاونت زنان و خانواده انجام داده اين بوده که سعي کرديم براي زوجين دهه شصتي که شرايط ويژه اي دارند و شايد زمان ازدواج آنها سال هاي آخر را مي گذراند و ممکن است که به تجرد قطعي منجر شود، چهار امتياز براي زوجين روستايي دهه شصتي قرار دهيم که بخش عمده اي اجرايي شده و پيگير اين هستيم که باز هم بودجه پشتيبان را بگيريم تا به طور کامل اجرا شود. البته برنامه هاي ديگري هم داشتيم به عنوان مثال براي ازدواج دانشجويان طرح هدي را پشتيباني کرديم، طرح مهر ماندگار را براي مشاور رساني به زوجين جوان و نو همسران را براي کساني که ازدواج مي کنند که براساس آن از روز اول مشاور همراه مثل پزشک خانواده و مشاور خانواده حضور داشته باشند که اين طرح در دو استان اجرايي مي شود که اميدواريم در آينده بودجه آن تأمين شود و در همه استان ها اجرا شود.

خزعلي در پاسخ به اين پرسش که برنامه هايي که تا به امروز پيگيري کرديد، آيا در حوزه ازدواج و فرزند آوري راهگشا بوده است؟ گفت: بله، باعث راهگشايي است تا ازدواج صورت بگيرد و ازدواج ها پايدار باشد و خانواده هاي مستحکمي داشته باشيم چون در حال حاضر يکي از مشکلات ما اين است که خانواده ها ناپايدار هستند؛ تا 5 سال اول بعد از ازدواج برخي از خانواده ها به فروپاشي منجر مي شود يا طلاق هاي عاطفي به وجود مي آيد که شيوه هاي مهارت آموزي و مشاوره هاي پيشگيرانه موجب استحکام خانواده مي شود.