اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

حقايق کليدي درباره سلامت استخوان

استخوان يک بافت زنده است و به طور مداوم تغيير مي‌کند؛ تکه‌هايي از استخوان قديمي برداشته شده و با استخوان جديد جايگزين مي‌شود. مي‌توان استخوان را به عنوان يک حساب بانکي در نظر گرفت که در آن «سپرده» و «برداشت» بافت استخوان انجام مي‌شود.

حقايق کليدي درباره سلامت استخوان

در دوران کودکي و نوجواني، استخوان بيشتر از آن که خارج شده است، رسوب مي کند، بنابراين اسکلت هم از نظر اندازه و هم از نظر تراکم رشد ميکند. مقدار بافت استخواني در اسکلت به عنوان توده استخواني شناخته ميشود. تا 90 درصد از اوج توده استخواني که در طول زندگي داريم در 18 سالگي در دختران و تا سن 20 سالگي در پسران ايجاد ميشود.

توده استخواني در اواخر دهه 20 زندگي به اوج خود ميرسد، اما سطح توده استخواني که به دست ميآيد از فردي به فرد ديگر متفاوت است. توده استخواني در هر دو جنس در حدود 35 سالگي شروع به کاهش ميکند. در زنان، يک مرحله از دست دادن سريع استخوان در 10 سال يا بيشتر پس از يائسگي وجود دارد. اين به اين دليل است که پس از يائسگي سطح هورمون استروژن که از استخوانها محافظت ميکند، کاهش مييابد. در طول سالهاي پس از يائسگي نيز اين کاهش ادامه مييابد. استحکام استخوان مردان با افزايش سن به طور مداوم کاهش مييابد.

هرچه اوج توده استخواني ما در بزرگسالي بيشتر باشد و از دست دادن توده استخواني در بزرگسالي آهستهتر، بهتر است. اين تا حدي توسط ژنتيک شما تعيين ميشود، اما رژيم غذايي و سبک زندگي ميتواند نقش مهمي را در اين زمينه ايفا کند.

 

حقايق کليدي در مورد سلامت استخوان

نيمي از زنان و 20 درصد مردان بالاي 50 سال، شکستگي را تجربه ميکنند که بيشتر به دليل استحکام کم استخوان است. بسياري از عوامل خطر ميتوانند منجر به تحليل استخوان و پوکي استخوان شوند. برخي از اين موارد را نميتوان تغيير داد، اما اقدامات زيادي وجود دارد که ميتوان براي کمک به حفظ سلامت استخوانها انجام داد. ورزش، حفظ وزن سالم و خوردن يک رژيم غذايي سالم و متعادل سرشار از ويتامين D و کلسيم ميتواند به سلامت استخوانها کمک کند.

 

پوکي استخوان چيست؟

پوکي استخوان وضعيتي است که استخوانها قدرت خود را از دست ميدهند و احتمال شکستگي بيشتر ميشود. اگرچه شکستگيهاي ناشي از پوکي استخوان ميتواند در هر قسمتي از بدن رخ دهد، اما بيشتر در مچ دست، لگن و ستون فقرات رخ ميدهد.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، بسياري از عوامل خطر ميتوانند منجر به تحليل استخوان و پوکي استخوان شوند. ژنتيک، پوکي استخوان معمولاً در خانواده ها ايجاد ميشود، بنابراين اگر يکي از اعضاي خانواده پوکي استخوان داشته باشد، احتمال بيشتري وجود دارد که شما نيز دچار پوکي استخوان شويد. همچنين جنسيت در ابتلا به پوکي استخوان نقش دارد؛ زنان بيشتر در معرض خطر هستند.

سن از ديگر عوامل موثر در پوکي استخوان است به نحوي که افراد مسن بيشتر در معرض خطر هستند. قوميت و نژاد نيز در ابتلا به پوکي استخوان نقش دارد؛ زنان سفيدپوست و آسيايي با بيشترين خطر پوکي استخوان مواجه هستند و زنان سياه پوست و اسپانيايي تبار کمترين خطر را دارند.

برخي عوامل نيز قابل تغيير هستند و با اقدامات بسيار ميتوان به حفظ سلامت بدن کمک کرد.

 

راهکارهايي براي داشتن استخوان قوي

ورزش و فعاليت بدني ميتواند به سالم ماندن استخوانها در طول زندگي کمک کند. حفظ وزن سالم از ديگر عوامل حفظ استخوان به حساب ميآيد؛ کمبود وزن ممکن است خطر پوکي استخوان را افزايش دهد. براي مثال پوکي استخوان در افراد مبتلا به بياشتهايي عصبي شايعتر است. يک رژيم غذايي سالم با کلسيم و ويتامين D کافي در طول زندگي براي سلامت استخوان مهم است.

همچنين پرهيز از استعمال دخانيات و مصرف الکل به سلامت استخوان کمک ميکند.