اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

وزير آموزش و پرورش مطرح کرد؛

جذب مربي تربيت بدني بعد از 15 سال

وزير آموزش و پرورش گفت: بعد از حدود 15 سال، امسال جذب مربي تربيت‌بدني و مراقب سلامت را از طريق آزمون استخدامي مشاغل کيفيت‌بخشي داريم.

جذب مربي تربيت بدني بعد از 15 سال

رضامراد صحرايي در پاسخ به سوال يکي از دانش آموز خبرنگاران استان خراسان رضوي در خصوص اقدامات دولت سيزدهم براي رشد تربيت بدني گفت: چند گام مهم در حوزه تربيتبدني، ورزش و سلامت در دولت شهيد رئيسي اتفاق افتاد که مهمترين آن تمرکز در ساحت تربيت زيستي و بدني مطابق با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است و اين از افتخارات دولت سيزدهم است.

وي افزود: در راستاي توسعه فضاهاي ورزشي در قالب طرح شهيد سليماني، هر ماه حدود 100 فضاي ورزشي و در مجموع بالغ بر 2 هزار و 500 فضاي ورزشي اعم از استخر، چمن مصنوعي و اتاقهاي تربيتبدني در کشور ساخته و تحويل دانشآموزان شد.

صحرايي با اشاره به لزوم افزايش نشاط و شادي در بين فرهنگيان گفت: مسابقات ورزشي فرهنگيان بعد از 13 سال توقف، سومين دوره خود را امسال در مشهد مقدس و در 3 رشته ورزشي با شرکت هزار و 150 معلم برگزار کرد. در تلاش هستيم تا معلماني که در رشته ورزشي تخصص دارند، بتوانند دانشآموزان را به يادگيري آن مهارت تشويق کنند و از آنها يک دعوت عملي و واقعي به ورزش و سلامتي داشته باشند.

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: موضوع غربالگري و سلامت دانشآموزان از بدو ورود به دبستان با همکاري وزارت بهداشت، برنامهريزي شده و در پايههاي ديگر نيز انجام خواهد شد.

صحرايي با اشاره به لزوم فعاليت نيروهاي متخصص در حوزه تربيتبدني و سلامت گفت: بعد از حدود 15 سال، امسال جذب مربي تربيتبدني و مراقب سلامت را از طريق آزمون استخدامي مشاغل کيفيتبخشي داريم که هماکنون پس از اعلام نتايج اوليه در مراحل بررسي صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي تکميلي است.

وي بيان کرد: در دولت سيزدهم سعي شد تا تمرکز هر دانشآموز بر يک مهارت و رشته ورزشي انجام شود و امسال در دوره ابتدايي دوم يعني پايههاي تحصيلي چهارم، پنجم و ششم اين موضوع ابلاغ و در سراسر کشور 400 هزار دانشآموز در حال يادگيري رشته ورزشي مورد علاقه خود هستند.

صحرايي اظهار کرد: اميدواريم اين فعاليتها ادامه پيدا کند و سلامت دانشآموزان که يکي از برنامههاي مهم براي آيندهسازي دانشآموزان و نقشآفريني آنها در گام دوم انقلاب است، تضمين شود.