اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

مدير کل امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي خبر داد؛

تعيين تکليف مجمع انتخاباتي چند فدراسيون‌ از سوي وزارت ورزش

مدير کل امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي از تعيين تکليف در خصوص برگزاري مجامع انتخاباتي فدراسيون‌هاي سوارکاري، چوگان، انجمن‌هاي ورزش‌هاي رزمي، دووميداني، واليبال و تري‌اتلون خبر داد.

تعيين تکليف مجمع انتخاباتي چند فدراسيون‌ از سوي وزارت ورزش

آرش فرهاديان در گفتوگو با پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان با تاکيد بر تعيين تکليف فدراسيونهاي سوارکاري، چوگان، انجمنهاي ورزشهاي رزمي، دووميداني، واليبال و ترياتلون، اظهار داشت: براين اساس با دو فدراسيون سوارکاري و چوگان به منظور تشکيل هيئت رئيسه و اعلام تاريخ برگزاري مجمع انتخاباتي مکاتباتي را انجام داديم. در همين راستا اين دو فدراسيون در آينده نزديک ضمن برگزاري جلسه هيئت رئيسه خود، تاريخ پيشنهادي مجمع انتخاباتي را نيز اعلام خواهند کرد.

وي با تاکيد بر نقش نظارتي وزارت ورزش و جوانان، بيان کرد: طبق دستور مقام عالي وزارت، تمامي امور براساس ضوابط، قوانين و مقررات تا زمان برگزاري مجامع انتخاباتي اين فدراسيونها پيگيري ميشود.

مدير کل امور مشترک فدراسيونهاي ورزشي همچنين با بيان اينکه تاريخ ثبت نام فدراسيون تنيسرويميز مشخص شده، گفت: از 28 آبان ماه سال جاري تا يازدهم آذر ماه امسال، ثبت نام اعضاء هيئت رئيسه و کانديداهاي پست رياست فدراسيون انجام خواهد شد.

وي زمان ثبت نام متقاضيان پست رياست و هيئت رئيسه فدراسيون جانبازان و توانيابان را 30 آبان تا سيزدهم آذرماه اعلام کرد.

فرهاديان افزود: در خصوص فدراسيونهاي دووميداني، تري اتلون(سه گانه)، انجمن ورزشهاي رزمي، کونگفو و شطرنج نيز با دبير مجمع مکاتبات لازم صورت گرفته است بنابراين فدراسيونهاي فوق بايد آگهي ثبتنامشان را از طريق پايگاه اطلاع رساني فدراسيون و روزنامههاي کثير الانتشار ورزشي منتشر کنند تا علاقمندان بتوانند در تاريخ مشخص شده، ثبت نام کنند.

وي در ادامه با بيان اينکه بنا به دستور وزير و معاون ورزش قهرماني عزم جدي وزارت ورزش و جوانان برگزاري انتخابات در اسرع وقت است، افزود: اميدواريم اين فدراسيونها بتوانند انتخابات خود را مطابق با مقررات برگزار کنند، که وزارت ورزش و جوانان هم تلاش ميکند تا به درستي نقش نظارتي خود را ايفا کند.

مدير کل امور مشترک فدراسيونهاي ورزشي در بخش ديگري از گفتوگوي خود به اعتراضهاي مطرح شده در خصوص کميسيونهاي فدراسيون انجمنهاي رزمي اشاره کرد و توضيح داد: اين موضوع هم اکنون در دست بررسي است. در واقع با حضور دبير مجمع، مستندات براي برگزاري کميسيونهاي ورزشکاران، داوران و مربيان در حال پيگيري است و چنانچه کوچکترين تفاوتي در اجراي صحيح قوانين مشاهده شود، قطعا کميسيونهاي فدراسيون انجمنهاي رزمي مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

وي اين نکته را مورد توجه قرار داد که تاريخ برگزاري کميسيونها بعد از اصلاحي که صورت ميگيرد با هماهنگي مسوولان ذيربط در فدراسيون، اعلام و اداره امور مجامع تا برگزاري آن را پيگيري خواهد کرد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.