اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

تراکتورهاي ايران در راه کنيا

سفير کنيا در ايران گفت: کنيا در نظر دارد براي توسعه کشاورزي و همچنين مکانيزه کردين اين بخش استفاده از ماشين آلات حوزه کشاورزي را ضرورت ببخشد.

تراکتورهاي ايران در راه کنيا

جاشوا گاتيمو آگوتا در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: براي اين منظور کشور پاکستان و ايران به عنوان توليد کننده تراکتور به کنيا پيشنهاد شده بود که با بررسي هاي مفصل مشخص شد توليدات تراکتورسازي ايران تطابق بيشتري با نياز کشاورزي کنيا دارد و اين ارجحيت چه در بخش فني و مهندسي و چه در مورد قيمت تمام شده بيشتر نمود داشت.

وي با عنوان اينکه براي ديدن توليدات تراکتورسازي در مزارع کنيا خواهد جنگيد از تراکتورسازي دعوت کرد براي معرفي هرچه بيشتر توليداتش، در نمايشگاه کشاورزي پيش رو در کنيا شرکت کند.

 

تراکتورسازي آماده همکاري با کنيا براي مکانيزه کردن کشاورزي

 

مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران نيز در اين بازديد با اعلام اينکه تراکتورسازي آماده هرگونه همکاري براي توسعه مکانيزاسيون بخش کشاورزي کنيا را دارد اظهار داشت: تراکتورسازي ايجاد خط توليد و يا صادرات به کنيا را به عنوان گزينه هاي روي ميز مي تواند به کنيا ارائه
کند.

مصطفي وحيدزاده اضافه کرد: تراکتورهاي توليدي در تراکتورسازي در حال حاضر در مزارع بيش از 25 کشور دنيا استفاده مي شود اما توسعه بازارهاي هدف همچنان در برنامه بخش صادراتي اين مجموعه با اولويت نياز داخلي قرار دارد.