اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

در دولت سيزدهم انجام شد

تخصيص 400 ميليارد تومان براي تکميل مسکن مهر در آذربايجان شرقي

مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي از تخصيص 400 ميليارد تومان در دولت سيزدهم براي تکميل مسکن مهر در اين استان خبر داد.

تخصيص 400 ميليارد تومان براي تکميل مسکن مهر در آذربايجان شرقي

سيداحمد موسوي در چهارمين نشست از سلسله نشستهاي رسم خدمت، گفت: مهمترين دغدغه دولت سيزدهم تکميل مسکنهاي نيمهتمام، بويژه مسکن مهر بود که براي تکميل آن 400 ميليارد تومان کمک بلاعوض اختصاص يافت. تعداد کل واحدهاي عقد قراردادشده مسکن مهر در استان 95 هزار واحد است که 92 هزار آن افتتاح شده است.

وي با بيان اينکه چهار پروژه در دست اقدام در استان وجود دارد، ادامه داد: کمربندي ايلخچي از مهمترين پروژههايي است که اکنون 80 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و با تخصيص بهموقع اعتبار تا دو ماه آينده، زير بار ترافيک خواهد رفت.

مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي بيان کرد: قطعه 6 اتوبان اروميه - تبريز به طول 28 کيلومتر از تقاطع اتوبان سهند تا اتوبان پيامبر اعظم (ص) با اعتبار 13 هزار ميليارد ريال در حال اجراست.

موسوي با بيان اينکه در دولت سيزدهم براي تأمين مسکن قشر کمدرآمد جامعه در قالب طرح نهضت ملي مسکن، 73 هزار واحد مسکن در استان در حال ساخت است، گفت: در اجراي طرح نهضت ملي مسکن، ساخت 208 هزار مسکن در طول چهار سال سهميه اين استان است که از اين تعداد 90 هزار مسکن در بخش حمايتي، 48 هزار مسکن در بخش روستايي، 30 هزار مسکن در قالب بازآفريني شهري و 40 هزار واحد از محل مسکن خودمالک ساخته خواهد شد.

وي 29 کيلومتر از آزادراه مراغه - هشترود و 24 کيلومتر از آزادراه تبريز - مرند - بازرگان را از پروژههاي قابل افتتاح در استان دانست.