اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

تخريب مسجد با قدمت يک قرن در گجرات هند

مسجدي که گفته مي‌شود حدود يک قرن قدمت دارد، همراه با هشت عبادتگاه ديگر در گجرات تخريب شد.

تخريب مسجد با قدمت يک قرن در گجرات هند

با حضور گسترده پليس، عمليات تخريب گسترده مسجد «ناگينا» حدود ساعت 4:30 صبح آغاز شد.

مقامات گجرات مدعي شدند که اين مسجد بر اساس پروژه تعريض جاده تخريب شده است و هيئت امناي مسجد نتوانست از دادگاه عالي گجرات براي حل اين مشکل کمک بگيرد.

مقامات گجرات گفتند که مسجد به شيوه اي مسالمت آميز تخريب شد، اما مگر ميشود مسلمانان به تخريب مکان عبادي خود رضايت بدهند؟

هيئت امناي مسجد در دادخواست خود به دادگاه عالي گجرات اشاره کرد که طبق قانون، شهرداري گجرات اخطاريههايي به مغازه هاي مجاور اعلام کرد و اين مغازه ها در 15 ماه مي تخريب شدند.

يکي از اعضاي مسجد به اينديان اکسپرس گفت: تنها کاري که آنها انجام دادند اين بود که به ما اطلاع دادند در روز جمعه علميات تخريب آغاز خواهد شد.

اين اولين مسجد نيست که به بهانه تعريض جاده در هند به دست دولت «نارندرا مودي»، نخست وزير هند تخريب ميشود.

حدود 6 ماه پيش نيز يك مسجد 300 ساله توسط دولت مودي در «مظفرنگار» ايالت «اوتارپرادش» به بهانه تعريض بزرگراه ملي تخريب شد.

رسانههاي محلي اعلام كردند كه چندين بار از ساكنان منطقه درخواست شده بود تا اين مسجد را تخريب كنند، اما با گذشت مهلت مقرر دولت دست به تخريب اين مسجد زد.

مسلمانان مي گويند كه اين يك سناريوي جديد نيست و دولت هند مدت هاست به بهانه هاي مختلف دست به تخريب مساجد مي زند.

اگرچه ممكن است تخريب مسجد بابري يكي از تعيين كنندهترين لحظات در تاريخ هند معاصر باشد، اما آنچه شايد كمتر به آن توجه مي شود اين است كه تنها مسجد تخربب شده در هند مسجد بابري نيست و اين اتفاق براي هزاران مسجد ديگر نيز به بهانههاي مختلف افتاده است.

200ميليون مسلمان اقليت هند مي گويند از سال 2014، زماني كه دولت حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) به قدرت رسيد تحت آزار، خشونت و تبعيض دولتي قرار گرفته اند. بر اساس دستور كار هندوتوا (ناسيوناليست هندو) كه هدف آن ايجاد هند به عنوان يك كشور هندو است ، غيرنظاميان مسلمان، فعالان و روزنامه نگاران به طور معمول هدف قرار مي گيرند، مشاغل مسلمانان تحريم مي شوند و لفاظي هاي اسلام هراسانه توسط رهبران حزب بهاراتيا جاناتا مورد استفاده قرار مي گيرند.

مساجد هم در همين دوارن قرباني پروژه گسترده تحت حمايت حزب بهاراتيا جاناتا براي بازنويسي تاريخ هند بر اساس ايدئولوژي هندوتوا شده اند؛ نسخه اي از تاريخ كه اكنون توسط رهبران حزب بهاراتيا جاناتا ،مورخان مورد حمايت دولت و برنامه هاي درسي مدارس تبليغ مي شود.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.