اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران:

بسياري از کشورها خواهان پهپادهاي ايراني هستند

فرمانده نيروي هوايي ارتش عنوان کرد: نهاجا در کنار ساير نيروهاي مسلح تاکنون توانسته پهپادهاي مختلف با بردهاي گوناگون توليد کند و بسياري از کشورها خواهان خريد پهپادهاي ايراني هستند.

بسياري از کشورها خواهان پهپادهاي ايراني هستند

امير حميد واحدي با حضور در پايگاه شهيد ياسيني، از بخشهاي مختلف اين يگان بازديد کرد.

وي در جمع کارکنان گردان پهپادي پايگاه شکاري شهيد ياسيني، گفت: کشور ما داراي يک موقعيت ممتاز و راهبردي است که در طول تاريخ همواره با تهديدهاي زيادي روبه رو بوده است.

امير واحدي با بيان اينکه نيروي هوايي ارتش به لحاظ تجهيزات و انسجام دروني به پيشرفتهاي بسيار خوبي رسيده است، افزود: شما جوانان انقلابي بايد با تلاش و کوشش توانايي خود را در زمينه نظامي به شدت تقويت کنيد.

فرمانده نيروي هوايي ارتش با تاکيد بر اينکه ايران اسلامي در حوزه پهپادي پرچمدار است، خاطرنشان کرد: نيروي هوايي ارتش در کنار ساير نيروهاي مسلح تاکنون توانسته پهپادهاي مختلف با بردهاي گوناگون توليد کند و بسياري از کشورها خواهان خريد پهپادهاي ايراني هستند.

وي همچنين در جمع سربازان اين پايگاه گفت: دوران جواني ضمن اينکه فرصت بزرگي براي فرد و جامعه است، افزود: جواني نعمتي بزرگ اما در معرض تهديد است که مراقبت از اين نعمت ارزشمند بسيار ضروري است.

امير واحدي اظهار کرد: نيروي جوان مستعد، هم به جامعه و هم در ادامه به تمدنسازي کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران کمک خواهد کرد.

وي ادامه داد: حضور گسترده جوانان در صحنه هاي مختلف و ادوار مختلف انقلاب، گوياي علاقه آنها به کشور عزيزمان است و شما فرزندان ايران با اميد و ايمان به آينده و به فضل خداوند، با نقش آفريني در انتخابات پيش رو، اقتدار خود را به رخ جهانيان خواهيد کشيد.