اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

استاندار آذربايجان شرقي:

بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي احياي «هويت زنان» است

استاندار آذربايجان شرقي با بيان اين‌که بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي، احياي «هويت زنان» است، گفت: انقلاب اسلامي، مسير حرکت دنيا در موضوع زنان را تغيير داد.

بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي احياي «هويت زنان» است

عابدين خرّم در جمع دختران فعال عرصه فرهنگي، علمي، ورزشي و رسانهاي تبريز، اظهار کرد: زن در دنيا به عنوان يک کالا و ابزار محسوب ميشود و براي پيشرفت يک زن بايد ابتدا از جنسيت و زنانگي آن سوءاستفاده کرد در حالي که اسلام در اين رابطه، مبنا را انسانيت و نه جنسيت لحاظ ميکند.

وي تاکيد کرد: انقلاب اسلامي بيان کرد که زن با هويت انساني خود ميتواند به همراه حفظ حجاب در جامعه عالم، ورزشکار و هنرمند باشد و فعاليت در عرصههاي مختلف را تجربه کند.

وي با اشاره به لزوم ارتقاي سطح مطالعه و تعميق دختران کشورمان، اظهار کرد: خانوادهاي که در آن مطالعه، کتابخواني، بحث و گفتوگو وجود نداشته نباشد، در جامعه امروز با انباشت اطلاعات و هجمه اطلاعاتي گم خواهد شد.

خرّم خاطرنشان کرد: حجاب خيلي خوب است ولي بايد حجاب را با فکر، عقل و مطالعه قبول کرد. يک دختر با خواندن کتاب «حجاب اسلامي» شهيد مطهري ميتواند لذت حجاب را بچشد.

وي با اشاره به حضور بانوان در عرصههاي مختلف کشور پس از انقلاب اسلامي، اظهار کرد: با نگاهي به محيطهاي مختلف فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ... ميتوان ديد که بخشي از مسئوليتها توسط بانوان اداره ميشود اما اقتضاي جامعه اين است که تعداد مردان در حوزه قبول مسئوليت بيشتر است با اين حال درصد بانواني که تحصيلات عاليه دارند و يا در پستهايي مثل آموزش و پرورش هستند، کم نيست.

وي ادامه داد: با توجه به موفقيتها و حضور بانوان ايراني در عرصههاي مهم و مختلف ورزشي، فرهنگي و علمي هنوز با وضعيت مطلوب فاصله داريم ولي براي به دست آوردن همين دستاوردهاي انقلاب اسلامي نيز هزينه زيادي شده است.

استاندار آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: خود دختران بايد از ارزش، باور و نگاه انسانيت به مسئله زن دفاع کنند و در شرايط امروز هضم نشوند.

وي با اشاره به مطرح شدن شعار« زن، زندگي، آزادي» در ناآراميهاي اخير، گفت: معتقد هستيم که رشد و پويايي قشر بانوان در کشورمان مصداقي از آزادي و افتخارآفرينيهاي دختران و زنان کشور نمونههايي از آزادي است.

وي خاطرنشان کرد: در ناآراميهاي اخير به حيات طيبه دختران و زنان ما حمله شد زيرا ميخواستند هويت زنانگي و اسلامي را از خانوادهها بگيرند و خانواده را که مرکز تلالوي عاطفهها است، از بين ببرند.

خرّم افزود: ميخواهند زيست عفيفانه در کشور ما وجود نداشته باشد و با انواع ناهنجاريها به دنبال ترويج آن هستند.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.