اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان خبر داد:

آذربايجان‌شرقي 250 هزار کشاورز دارد

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌شرقي تعداد کشاورذزان در استان را 250 هزار نفر اعلام کرد و گفت: تنظيم کمباين‌ها قبل از برداشت از ريزش 5 تا 6 درصدي محصول جلوگيري مي‌کند که اين ميزان در تامين امنيت غذايي و معيشت کشاورزان موثر است.

آذربايجان‌شرقي 250 هزار کشاورز دارد

اکبر فتحي در جلسه خريد تضميني گندم  اظهار کرد: گندم محصولي است که قوت غالب سفره مردم به آن وابسته است و کشاورزان متعددي در توليد اين محصول راهبردي نقش دارند که در آذربايجانشرقي تعداد اين بهرهبرداران و کشاورزان به 250 هزار نفر مي رسد.

وي بر توجه ويژه به اصلاح بذر و به زراعي در کشت گندم تاکيد کرد و گفت: اقدامات قابل توجهي در اين حوزه انجام شده است اما کارهاي زيادي نيز هست که بايد انجام شود تا بهره وري در حوزه کشت گندم افزايش پيدا کند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانشرقي بر اهميت تنظيم و معاينه فني کمباينها قبل از برداشت تاکيد کرد و افزود: محصولي که از انواع بلاياي طبيعي و غيرطبيعي عبور کرده و به فصل برداشت رسيده است نبايد به هيچوجه از دست برود. با تنظيم کمباين ها مي توانيم حداقل 5 تا 6 درصد از ريزش محصول جلوگيري کنيم که اين ميزان هم در معيشت کشاورزان و هم در تامين امنيت غذايي موثر است.

فتحي ادامه داد: البته معاينه فني کمباينها بايد توسط افراد متخصص و حرفهاي انجام شود که در اين زمينه از نظام مهندسي کشاورزي استان ميخواهيم که نقش آفريني فعالي در اين حوزه داشته باشد و با انعقاد قرارداد با چند تنظيم کار ماهر، زمينه انجام فوري اين کار را فراهم کند.

وي با اشاره به وقوع بلاياي طبيعي از قبيل سيل و تگرگ و وقوع خسارت ناشي از آن در عرصه کشاورزي گفت: اين بلاياي طبيعي در بخشي از شهرها خسارت زيادي را بر کشاورزان وارد کرده است و صندوق بيمه بايد هر چه سريعتر به تعهداتي که در قالب خسارت ديدگان دارند عمل کنند چرا که سرعت عمل در انجام تعهدات يک سرمايه گذاري براي صندوق بيمه محصولات کشاورزي خواهد بود و باعث مي شود که اقبال کشاورزان به بيمه محصولات خود افزايش پيدا کند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانشرقي ادامه داد: عدم ايفاي تعهدات توسط بيمه محصولات کشاورزي سبب خواهد شد تا مردم از بيمه محصولات خود امتناع کنند و حتي به توصيه هاي فني کارشناسان نيز اعتماد نکنند.

فتحي بر ضرورت مبارزه با آفات و بيماريهاي گندم تاکيد کرد و متذکر شد: در خريد تضميني گندم بايد از ظرفيتهاي بخش خصوصي مانند اتحاديه کارخانجات آرد و ... استفاده کنيم و از نقشآفريني اين تشکلها به صورت کامل حمايت ميکنيم.

وي با اشاره به ظرفيتهاي تعاون روستايي در زمينه نقشآفريني در حوزه کشاورزي گفت: تعاون روستايي با توجه به اساسنامه اي که دارد مي تواند در حوزه مختلف ورود کرده و نقشآفريني کند و اين آزادي عمل باعث مي شود ايرادي نيز نتوانند به تعاون روستايي وارد کنند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانشرقي يادآور شد: وقوع سيل باعث شده است در برخي از مناطق استان، کانالهاي آبياري به لايروبي نياز پيدا کنند که بايد هر چه سريعتر در اين زمينه اقدامات لازم انجام شود، چرا که در صورت تعلل علاوه بر محصولاتي که با وقوع سيل خسارت ديده اند، ساير محصولات نيز دچار آسيب خواهند شد.