اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

ايران رتبه دوم جهان در مصرف آنتي‌بيوتيک

سالانه 60ميليون آنتي‌بيوتيک در ايران مصرف مي‌شود و آخرين گزارش سازمان جهاني بهداشت WHO هم نشان مي‌دهد که ايران رتبه دوم جهان را در مصرف آنتي‌بيوتيک دارد و اين يعني چيزي حدود 16برابر استاندارد جهاني. شايد بارها اين جمله را شنيده باشيد که مصرف خودسرانه و بي‌رويه آنتي‌بيوتيک‌ها عامل مقاومت ميکروبي و از بين رفتن باکتري‌هاي مفيد بدن است،

13:18
ايران رتبه دوم جهان در مصرف آنتي‌بيوتيک

اما نکته جديد و عجيب اينکه اين رويه ميتواند شما را به آلرژيهاي خطرناک يا حساسيتهاي دارويي هم مبتلا کند؛ مشابه سندروم DRESS که همين چند وقت پيش با ابتلاي يکي از بازيگران سينما به واژهاي نامآشنا بدل شد.

 

عوامل افزايش مصرف

 

دکتر مرتضي فلاحپور، فوقتخصص آلرژي و ايمنيشناسي باليني درباره عوامل بروزدهنده آلرژي يا حساسيت دارويي ميگويد: سندروم«DRESS هم يک نوع آلرژي يا حساسيت دارويي است که آنتيبيوتيک و ضدتشنجها شايعترين داروهاي بروزدهنده آن هستند. البته ضدتشنجها مصرف خودسرانه ندارند و با تجويز پزشک مصرف ميشوند، اما در کشور ما مصرف خودسرانه آنتيبيوتيک بالاست. اطلاعات نادرست بيمار يا اتکا بر اطلاعاتي که در منابع نادرست وجود دارد، باعث شده که مصرف آنتيبيوتيک در کشور ما افزايش پيدا کند؛ ازجمله شبکههاي مجازي و پيجهاي نامعتبر که اطلاعات نادرست براي درمان عفونتهاي ويروسي منتشر ميکنند و منجر به افزايش مصرف خودسرانه اين داروها در کشور شدهاند.»

فلاحپور درباره اينکه چه ميزان اين مصرف خودسرانه ميتواند شرايط ابتلا به بيماريها را تشديد کند، بيان ميکند: «مصرف خودسرانه دارو همواره ممنوع است و احتمال عوارض را بيشتر ميکند، اما به هر صورت مصرف دارو چه بهصورت خودسرانه، چه با تجويز پزشک در افرادي که مستعد حساسيتهاي دارويي ازجمله سندروم DRESS هستند، عموما بعد از 3-2 هفته از مصرف دارو، آغاز ميشود.»

چه بايد کرد: متخصصان تأکيد ميکنند که براي جلوگيري از افزايش و مصرف خودسرانه آنتيبيوتيکها، مردم بايد احساس مسئوليت کنند. انتظارات بيماران و اصرار به تجويز اين داروها در نسخهها هم کاهش داشته باشد. در اينباره همچنين ضرورت دارد مردم آموزش ببينند که هر بيماري نياز به دارو بهويژه آنتيبيوتيک ندارد.

منبع:همشهري

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.