اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

ايجاد 505 هزار فرصت شغلي جديد در سال جاري

معاون توسعه کارآفريني وزير تعاون از ايجاد 505 هزار و 732 فرصت شغلي جديد در سال جاري خبر داد.

ايجاد 505 هزار فرصت شغلي جديد در سال جاري

محمود کريمي بيرانوند در گفتوگو با خبرگزاري فارس، در مورد فرصتهاي شغلي ايجادشده در سال جاري که در سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت شده است، گفت: بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال تا امروز درصد پيشرفت طرح ايجاد اشتغال در کشور 47 درصد بوده است و دقيقا 505 هزار و 732 فرصت شغلي جديد توسط همه دستگاههاي ايجاد اشتغال در کشور در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.

معاون توسعه کارآفريني وزير تعاون اظهار داشت: هدفگذاري امسال ايجاد يک ميليون فرصت شغلي جديد است که در حال حاضر ميزان تحقق به حدود 50 درصد رسيده و پيشبيني ميشود تا آخر سال به هدف موردنظر که يک ميليون فرصت شغلي است برسيم.

کريمي بيرانوند در مورد اينکه آيا اشتغال ايجادشده توسط دستگاههاي غيردولتي مانند ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و کميته امداد هم در سامانه رصد ثبت ميشود، گفت: همه دستگاههايي که به نوعي در ايجاد فرصت شغلي دخيل هستند، هم در استانها و هم در دستگاههاي مختلف اشتغال ايجادشده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه رصد وزارت کار ثبت ميکنند و اگر برخي دستگاهها خارج از سامانه رصد اشتغال ايجاد کنند، مورد تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيست و تنها مرجع ما سامانه رصد اشتغال است که در وزارت کار مستقر است.

وي در مورد اينکه بيشترين اشتغال ايجادشده در چه رشتههايي است گفت: به زودي گزارش تفصيلي 6 ماهه ايجاد اشتغال در سامانه رصد منتشر ميشود، اما اشتغال ايجادشده بر اساس کد ملي افراد است و بنابراين امکان تکرار وجود ندارد و همچنين کساني که سال گذشته در سامانه رصد به عنوان شاغل جديد ثبت شدهاند نيز در اين آمار وجود ندارد و بر اين اساس امسال 505 هزار کد ملي جديد در سامانه رصد اشتغال ثبت شدهاند.

معاون توسعه کارآفريني وزير تعاون اظهار داشت: مشخصات هر کد ملي بر اساس هويت شغلي و منطقه جغرافيايي در سامانه رصد ثبت شده و ما هم از سه طريق پيامک، تماس و به شکل حضوري نظارت ميکنيم و امکان تکرار کد ملي هم وجود ندارد و همه کد مليهايي که به عنوان شاغل جديد ثبت شدهاند، در سال گذشته وجود نداشتهاند.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.