اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

انقلاب اسلامی ایران در آینه روایات (106)

خيزش‌هاي ضداستکباري در جهان تحت تاثير انقلاب اسلامي(43)

پيروزي انقلاب اسلامي ايران اولين رويداد ورود به دوران ظهور (55)

18:21
انقلاب اسلامی ایران در آینه روایات (106)

يمن(6)

 

انصارالله

جنبش انصارالله که اکنون بهصورت يک گروه مسلح و متشکل نظامي با مطالباتي بهطور کلي سياسي درآمده است، سير تاريخي خاصي را طي کرده تا در نهايت در شکل فعلي خود متبلور شود. ابتدا در سال 1986م. يک مؤسسه فرهنگي در يمن شمالي به نام «اتحاديه جوانان» تأسيس شد که هدف آن آموزش جوانان زيدي بود.

دو نفر از علماي برجسته زيدي يمن يکي آقاي نجمالدين المؤيدي و ديگري آقاي بدرالدين الحوثي از برجستهترين علماي اين اتحاديه بودند. سال 1990م، يمن شمالي و جنوبي متحد شدند و يمن واحد تأسيس و قانون اساسي واحد تصويب گرديد. طبق اين قانون، بحث آزاديهاي سياسي و پلوراليزم حداقل به لحاظ شعاري و البته تا حدودي هم به لحاظ عملي مطرح شد.

پيرو اين وقايع، اتحاديه جوانان که در يمن شمالي تأسيس شده بود، تحولاتي يافت و بعد از اتحاد يمن، «حزب حق» از درون آن شکل گرفت. در واقع، يک جريان فرهنگي به نام «اتحاديه جوانان» به يک حزب سياسي به نام حزب حق «تبديل شد که شيعيان زيدي يمن را نمايندگي ميکرد. در سال 1992م، مجدداً يک مؤسسه يا مجموعه فکري فرهنگي، به نام «الشباب المؤمن» از دل همين جريان و اعضاي فعال آن ايجاد شد که مؤسس آن هم يکي از فرزندان علامه بدرالدين، به نام «محمد بدرالدين الحوثي» بود. اين مجموعه مدتي کار کرد و بعد دچار انشعاب شد.

در نهايت در سال 1997م از دو گروه موجود در داخل مجموعه فرهنگي «الشباب المؤمن»، يکي از افراد شاخص آن به نام حسين بدرالدين الحوثي بر گروه ديگر غلبه يافته و از آن به بعد، تشکيلات الشباب المؤمن با گرايشهاي واضحتر سياسي و تحت رهبري حسين الحوثي به فعاليت خود ادامه ميدهد. حسين الحوثي در سال 1993م به مجلس يمن راه يافت و بهمنظور مقابله با گسترش وهابيت که به سبب بازگشت يمنيهاي سلفي و وهابي از افغانستان و ترس از تفکرات افراطي آنان تشديد شده بود،

ضمن تشکيل حزب مذکور فعاليت فرهنگي و سياسي خود را مضاعف کرد(Johnsen , 2009: 76). در مي 2012 م، ده مورد مهم از مطالبات حوثيها منتشر شد که از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد: نفي هرگونه دخالت قدرتهاي خارجي در گفتگوهاي ملي، تهيه يک دستورالعمل جامع براي گفتگوهاي ملي، به رسميت شناختن دغدغههاي شمال و جنوب و آزادي زندانيان سياسي.

حوثيها ميخواهند با آنها همانند ساير يمنيها رفتار شود و همه يمنيها حقوق برابر داشته باشند؛ درحاليکه امريکا و عربستان و نيز منصورهادي آنان را متهم ميکنند که خواهان احياي حکومت روحاني احمد بن يحيي يا حکومت اماميه هستند.

تشکيل يک حزب سياسي و مشارکت جدي و برابر همه گروهها در انتخابات و عرصه سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه يمن خواسته اصلي حوثيهاست. آنها معتقدند تا زماني که دخالت و تهاجم عربستان، امريکا و رژيم صهيونيستي و نيز جريانات وابسته به اين قدرتهاي خارجي در يمن ادامه دارد، سلاح خود را بر زمين نميگذارند.

به نظر ميرسد مطالبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي حوثيها و اينکه حکومت يمن بايد از حوثيها به علت تحميل جنگهاي متعدد بر ضد آنها عذرخواهي کرده و غرامت بپردازد، توسط جامعه و احزاب يمني از مقبوليت زيادي برخوردار است.(Sharqieh , 2013: 13-14).

گفتگوهاي ملي وظيفه دارد که زمينه و چارچوب لازم را براي تأسيس يک قانون اساسي جديد و انتخابات رياست جمهوري فراهم کند. اين مجمع کار خود را در مارس 2013 آغاز کرد. گفتگوي ملي متشکل از نه گروه کاري بود که در زمينه موضوعات مربوط به جنوب و شمال يمن، دولتسازي، مسائل ملي، دولت، مسائل و موضوعات نظامي و امنيتي، نهادهاي ويژه، حقوق و آزاديها و توسعه بحث و گفتگو ميکنند.

 

منابع:

1-  Johnsen, Gregory. (2009). “The Six Wars, The National National”, in: http://www.ae/apps//pbcs. dll/artiac.

2- Sharqieh, Ibrahim. (2013), “A Lasting Peace? Yemens gong Journey to National Reconciliation”, Available at: www.brookings.edu/research/papers/ 2013/02/11-yemen-nati... .

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.