اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

التماس هاي پشت پرده بازيگران غربي به حزب الله لبنان

در روزهاي اخير شاهد تشديد لفاظي هاي مقام هاي ارشد رژيم اشغالگر قدس مبني بر حمله قريب الوقوع ارتش اسرائيل به خاک لبنان بوده ايم. صهيونيست ها که بيش از 9 ماه است در ميدان هاي جنگ غزه گرفتار شده اند و به هيچ دستاورد ملموسي نرسيده اند، اين نکته را مطرح مي کنند که براي متوقف کردن حملات حزب الله لبنان به مناظق شمالي فلسطين اشغالي، به دنبال حمله به لبنان و جنگ با حزب الله هستند.

التماس هاي پشت پرده بازيگران غربي به حزب الله لبنان

صهيونيست ها پيشتر بارها اعلام کرده اند که حزب الله لبنان بايد از مناظق مرزي لبنان با فلسطين اشغالي دور شود. با اين حال، مقام هاي ارشد حزب الله لبنان از جمله سيد حسن نصرالله دبير کل اين جنبش به صراحت اعلام کرده اند که تا صهيونيست ها در نوار غزه دست به جنايت و خونريزي مي زنند، به هيچ عنوان نبايد انتظار داشته باشند که حملات موشکي و پهپادي حزب الله به اراضي اشغالي نيز متوقف شود. حملاتي که به اذعان مقام هاي ارشد اسرائيلي ميلياردها دلار خسارت به اقتصاد صهيونيست ها وارد کرده اند و البته که سايه امنيت را از سايت هاي نظامي و مناطق مسکوني شمال فلسطين اشغالي نيز برداشته اند و به يک بي آبرويي بزرگ براي صهيونيست ها از اين نظر که نمي توانند مانع از تداوم اين حملات شوند، تبديل شده اند.

با اين همه، در مدت اخير شاهد وقوع تحولات معناداري در بحبوحه لفاظي هاي مقام هاي ارشد صهيونيست مبني بر حمله قريب الوقوع به لبنان بوده ايم. ماجرا از اين قرار است که جديدا روزنامه لبناني الاخبار گزارش داده که اولي ديال جانشين رئيس سرويس اطلاعاتي آلمان در سفري به بيروت با شيخ نعيم قاسم معاون دبير کل حزب الله لبنان ديدار و رايزني هايي را داشته است.

وي پيشتر يعني 6 ماه قبل نيز به لبنان سفر کرده بود و با شيخ نعيم قاسم ديدار داشت. در همان دوره زماني، گزارش هاي مختلفي از سفر برنارد ايميه رئيس اسبق سرويس اطلاعاتي فرانسه به همراه هياتي به لبنان و ديدار با معاون دبير کل حزب الله نيز منتشر شد. سفرهايي که تحليل و تفسيرهاي مختلفي در مورد آن ها مطرح مي شود با اين حال، نقطه اشتراک اغلب تحليل ها در مورد آن ها اين است که مقامهاي اطلاعاتي غربي از طريق رايزني با حزب الله سعي دارند اين جنبش را مجاب به عقب نشيني از مرزهاي مشترک با فلسطين اشغالي و پايان دادن به حملاتش به اراضي اشغالي کنند.

درخواست هايي که با قاطعيت از سوي حزب الله رد شده اند و اين جنبش بارها تگکيد کرده که آتش بس در جنگ غزه، آتش بس در جبهه شمالي فلسطين اشغالي را نيز به دنبال خواهد داشت. با اين همه، در تحليل سفرهاي مشکوک مقام هاي اطلاعاتي غربي به لبنان، به طور خاص بايستي به 3 نکته مهم توجه داشت.

 

يک: اثبات چندباره ماهيت قدرت پوشالي صهيونيست ها

شايد يکي از عيني ترين پيام هاي تشديد تحرکات اخير مقام هاي اطلاعاتي غربي در سفر به لبنان و رايزني هايشان با مقام هاي ارشد حزبالله و درخواست از اين جنبش براي متوقف کردن حملاتش به شمال اراضي اشغالي و عقب نشيني از مرزهاي مشترک با فلسطين اشغالي اين باشد که براي چندمين مرتبه شاهديم که ماهيت پوشالي قدرت رژيم اشغالگر قدس پيش چشم همگان قرار مي گيرد.

صهيونيست ها در ظاهر شاخ و شانه مي کشند اما در پسِ پرده، ميانجي گران خارجي را به بيروت مي فرستند و امنيت را از حزب الله گدايي مي کنند. معادله اي که نشان مي دهد اسرائيل به معناي واقعي کلمه از خانه عنکبوت هم سُست تر است و نبايد ظاهرسازي ها و عوام فريبي هاي اين رژيم را باور کرد.

دو: رونمايي مجدد از معادلات جديد بازدارندگي در سطح منطقه غرب آسيا

رژيم اشغالگر قدس و ديگر بازيگران غربي و متحدان منطقه اي آن ها سال هاست که به هر نحو ممکن سعي دارند تا از قدرت گيري بازيگران مختلف در محور مقاومت در سطح منطقه و به طور خاص حزب الله لبنان جلوگيري کنند و اينطور وانمود کنند که اين دسته از بازيگران از هيچ وزني در معادلات منطقه اي و بين المللي برخوردار نيستند.

با اين حال، اينکه مي بينيم مقام هاي اطلاعاتي غربي عازم بيروت مي شوند تا با مقام هاي حزب الله لبنان در مورد تنش هايشان با رژيم اشغالگر قدس رايزني کنند و از حزب الله بخواهند که در اين رابطه کوتاه بيايد، نشان مي دهد که تا چه اندازه محور مقاومت و به طور خاص حزب الله لبنان توانسته معادلات قدرت مطلوب خود را به طرف هاي مخالف و دشمن با خود تحميل کند. مساله اي که بدون ترديد نه قدرت هاي غربي و نه متحدان منطقه اي آن ها مايل به اعتراف به آن نيستند با اين حال اين موضوع اکنون به يک واقعيت جدي ميداني تبديل شده است. 

 

سه: «ميدان» کاملا به نفع جريان مقاومت است

در نهايت بايد گفت که رايزني هاي مبسوط مقام هاي اطلاعاتي غربي در لبنان و درخواست هاي آن ها از حزب الله لبنان براي کوناه آمدن در قالب تنش هايشان با صهيونيست ها، حاکي از اين مساله است که صحنه ميداني کاملا به نفع محور مقاومت است. صهيونيست ها در ميدان هاي جنگ غزه به جايي نرسيده اند و حال اينکه ادعا مي کنند با يک ارتش خسته مي خواهند به لبناني حمله کنند که حزب الله در آن از توانايي هاي به مراتب پيبشرفته ترِ نظامي و انساني در مواجهه با رژيم اشغالگر قدس برخوردار است، بيش از همه يک معادله را به ذهن مبتادر مي کند و آن چيزي جز اين نيست که ارتکاب به اين سناريو به معناي خودکشي براي رژيم صهيونيستي است.

موضوعي است که بسياري از تحليلگران اسرائيلي هم نسبت به آن هشدار داده اند. البته که حزب الله لبنان با کنش هاي خود در حمايت از مردم غزه و البته لبنان در برابر تجاوزات صهيونيست ها نشان داد که يک نيروي ثبات ساز و نه بي ثبات کننده در سطح منطقه است. معادله اي که در سايه سکوت دولت هاي غربي و متحدانشان در برابر جنايات صهيونيست ها از اهميت قابل توجهي برخوردار مي شود.