اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

معاون وزير ميراث‌ فرهنگي:

اقتصاد گردشگري مي‌تواند اقتصاد مرجع باشد

معاون امور مجلس وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اقتصاد گردشگري را اقتصادي مهم با قابليت تبديل به اقتصاد مرجع کشور عنوان کرد.

اقتصاد گردشگري مي‌تواند اقتصاد مرجع باشد

جواد واحدي  در سفر شهرستان کليبر قابليت اين شهرستان را در تبديل به مرجع اقتصادي کشور اعلام کرد.

معاون امور مجلس وزارت ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايعدستي در حاشيه بازديدهاي نظارتي از جاذبهها و مجتمعهاي گردشگري استان آذربايجانشرقي بر اهميت تقويت زير ساختها و شناساندن هرچه بهتر جاذبههاي گردشگري استان آذربايجانشرقي تاکيد کرد.

او گفت: جاذبههاي گردشگري کمنظير استان آذربايجانشرقي مانند قلعه بابک در شهرستان کليبر در حوزه گردشگري و گردشگري ورزشي اهميت بسزايي داشته و لازم است مسئولان ادارهکل ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايعدستي استان آذربايجانشرقي نسبت به بهرهبرداري صحيح و تعامل حوزه گردشگري با حوزه ورزش اقدامات لازمه را در دستورکار خود قرار دهند.

کليبر، هوراند و خدا آفرين، مقاصد مهم گردشگري منطقه شمالغرب

معاون امور مجلس وزارت ميراثفرهنگي سه شهرستان کليبر، هوراند و خداآفرين استان آذربايجانشرقي را جزو مقاصد مهم براي گردشگران خارجي و داخلي عنوان کرد.

جواد واحدي، ضمن تقدير از  اقدامات مسئولان ذيربط حوزه گردشگري، ضمن اشاره به جايگاه شهرستان کليبر، هوراند و خداآفرين  در استان آذربايجانشرقي اين سه شهرستان را مقصدي مهم براي گردشگران خارجي و داخلي عنوان کرد.

معاون امور مجلس وزارت ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايعدستي گفت: به همت تلاش مسئولين حوزه گردشگري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فرمانداران و شهرداران اين سه شهرستان از زيرساختهاي تعبيه شده بسيار باکيفيت و جذاب براي گردشگران داخلي و خارجي برخوردار هستند.

او افزود: در سه شهرستان کليبر، هوراند و خداآفرين علاقمندي سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري با بهرهگيري از شيوههاي طراحي نوين و بکارگيري بهترين مصالح جهت ساخت و بهرهبرداري مجتمعهاي گردشگري-تفريحي نشان از هماهنگي دستگاههاي اجرايي با سرمايهگذاران و تسهيل شيوههاي سرمايهگذاري دارد.

در حاشيه سفر واحدي به استان آذربايجانشرقي، او با بازديد از مجموعه اقامتي و رفاهي بهشت شبهاي کليبر، بازديد از مجموعههاي سرويسهاي بهداشتي نمازخانهها و مجموعه تفريحي قلعه درسي محور کليبر، موزه شيخ شهابالدين اهري و ساير جاذبههاي گردشگري و مجتمعهاي گردشگري ضمن ابراز خرسندي از همت مسئولين ذيربط در تقويت زيرساختها و جذب سرمايهگذاران، مسئله اقتصاد گردشگري را مسئلهاي بسيار مهم در اقتصاد کشور با قابليت تبديل به اقتصاد مرجع جمهوري اسلامي ايران عنوان کرد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.