اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

افشاي جزئيات طرح اسرائيل براي مديريت نوار غزه پس از پايان جنگ

«سازمان راديو و تلويزيون اسرائيل» مهم‌ترين جزئيات طرح مورد بحث فعلي تل‌آويو که شامل يک دوره شش تا دوازده ماهه براي مديريت امور مدني نوار غزه مي‌شود را افشا کرد. بر اساس اين گزارش، اختيارات «اداره امور مدني» و «دفتر هماهنگ‌کننده» به «طرف‌هاي محلي که با اسرائيل دشمني ندارند» واگذار خواهد شد.

13:27
افشاي جزئيات طرح اسرائيل براي مديريت نوار غزه پس از پايان جنگ

واگذاري امور به شرکتهاي خصوصي عربي

اسرائيل در اين طرح درنظر دارد که شرکتهاي عربي «خصوصي» خدماتدهي به ساکنان غزه را برعهده گيرند و کنترل غزه «به طرفهاي محلي که با اسرائيل دشمني ندارند، واگذار شود.»

سازمان راديو تلويزيون اسرائيل اعلام کرد که نهادهاي نظامي و رهبران سياسي اسرائيل جلساتي را با «طرفهاي ذينفع» براي تدوين اين طرح برگزار ميکنند. اين گزارش به هويت اين طرفها اشارهاي نکرده است.

به گفته اين کانال خبري، اين طرح چند روز پيش در سازمان امنيت ملي اسرائيل مطرح شد و به زودي بهدست شوراي وزيران امور امنيتي و سياسي «کابينه» خواهد رسيد.

 

نقش تشکيلات خودگردان فلسطيني در آينده غزه

به گزارش اين کانال، شخصيتهاي نظامي و سياسي اسرائيل نشستهايي با طرفهاي «مناسب» برگزار کرده تا اين طرح را تدوين کنند.

اين کانال اعلام کرد که يکي از نشستها با «تشکيلات خودگردان فلسطين»، به رهبري محمود عباس، براي بررسي نقش اين سازمان در آينده غزه، بر اساس برنامه موردنظر اسرائيل، برگزار شده است.

پس از ناکامي دولت نتانياهو در ماههاي گذشته براي ايجاد چنين طرحي، برنامه جديد تلآويو سوالاتي درباره امکان موفقيت اين طرح جديد و احتمال يافتن جايگزين براي حماس بهمنظور مديريت نوار غزه مطرح کرد.

 

استعفا و ناکامي

افشاي طرح اسرائيل براي مديريت نوار غزه همزمان با استعفاي يورام هامو، مسئول «سياست امنيتي و برنامهريزي راهبردي» در شوراي امنيت ملي اسرائيل بود.

سازمان راديو و تلويزيون اسرائيل، به نقل از شوراي امنيت ملي اين رژيم، گزارش برخي رسانهها در مورد استعفاي اين مقام اسرائيلي بهدليل ناکامي دولت نتانياهو در تدوين طرح مديريت نوار غزه پس از پايان جنگ را تکذيب کرد.

بر اساس گزارش اين کانال عبريزبان، اعضاي ارشد دولت نتانياهو تصريح کردند: «رفتار اسرائيل و عدم تصميمگيري دولت در مورد نوار غزه پس از پايان جنگ، به سادگي جان انسانها را به خطر مياندازد.»

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.