اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

اعطاي مجوز حرفه‌اي به باشگاه تراکتور

رئيس فدراسيون فوتبال، مجوز حرفه‌اي باشگاه تراکتور را به سعيد مظفري‌زاده اعطا کرد.

اعطاي مجوز حرفه‌اي به باشگاه تراکتور

مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال مجوز حرفهاي باشگاه تراکتور را به سعيد مظفريزاده اعطا کرد.

در نشست سالانه مديران باشگاههاي فوتبال ايران و دپارتمان صدور مجوز حرفهاي که با حضور وزير ورزش و رئيس فدراسيون فوتبال در مرکز ملي فوتبال ايران برگزار شد، مجوز حرفهاي باشگاه تراکتور به سعيد مظفريزاده اعطا شد.