اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

اعتماد به نفس مقاومت

پس از اجراي عمليلت طوفان الاقصي در تاريخ هفتم اکتبر سال 2023 ميلادي و تحقير قابل توجه اطلاعاتي و نظامي رژيم اشغالگر قدس، روند تحولات منطقه غرب آسيا وارد مرحله تازه اي شد.

13:13
اعتماد به نفس مقاومت

اوج گيري جنگ غزه و تقابل صريح و مستقيم محور مقاومت در منطقه با رژيم اشغالگر قدس و متحدان غربي و منطقه اي آن، يکي از روشن ترين جلوه هاي اين وضعيت جديد بود که بسياري از تحليلگران و تئوريسين هاي عرصه روابط بين الملل را با واقعيت هاي تازه اي مواجه کرد و آن ها را واداشت تا به طرح ديدگاه هاي خود در مورد چشم اندازهاي کلانِ مطرح در قالب معادلات آتي منطقه غرب آسيا و کليت خاورميانه بپردازند. 

به گزارش الف؛ تقريبا اغلب ناظران و تحليلگران منطقه اي و بين المللي، وحدت و انسجام محور مقاومت در مواجهه با تهديدات ناشي از رژيم صهيونيستي و قدرت هاي غربي را مورد اشاره قرار مي دهند و تقسيم کارِ قابل توجه و ظرفيتهاي عملياتي قابل ملاحظه اين محور را نشان مي دهند. ايران، حزب الله لبنان، انصار الله يمن، گروه هاي مقاومت عراقي و سوري و به تازگي گروه مقاومت اسلامي بحرين، همه و همه هزينه هاي راهبردي و قابل توجهي را براي محور غربي-عبري در سطح منطقه ايجاد کرده اند.

اين مساله به قدري جدي بوده که اساسا تئوريسين هاي عرصه روابط بين الملل بر اين باورند که صلح در منطقه غرب آسيا جز به واسطه مذاکره با محور مقاومت برقرار نمي شود. با اين همه، قدرت هاي غربي و رژيم اشغالگر قدس و البته برخي رژيم هاي مرتجع عربي، يک دلنگراني بزرگ در مورد اعضاي مختلف محور مقاومت دارند. موضوعي که در نوع خود براي تک تک اعضاي اين محور قدرت ساز است و البته که ظرفيت هاي آن براي دفاع از خود و پيشبرد دستورکارهايش را نيز تقويت مي کند. اين مولفه، اشاره به اتکاي هر عضو محور مقاومت در حوزه تسليحاتي به توانمندي هاي خود دارد.

به طور خاص در مورد حزب الله لبنان، جنبش حماس و انصار لله يمن، شاهد هستيم که آن ها توانسته اند ظرفيتهاي توليد تسليحاتِ مختص به خود را ايجاد کنند. در حقيقت، آن ها ديگر وابسته به ارسال سلاح از خارج براي خود نيستند و از نظر فني به نقطه اي رسيده اند که خود مي توانند رفع کننده نيازهاي تسليحاتي شان باشند. اين همان چيزي است که قدرت هاي غربي و صهيونيست ها به شدت از آن هراس دارند و اين مساله را در تضاد با پيشبرد منافع راهبردي خود به ضرر ملت هاي مستضعف جهان ارزيابي مي کنند.

از اين منظر، محور مقاومت در منطقه جداي از اينکه از حيث گفتماني و فکري از جذابيت زيادي براي ملت هاي مستضعف برخوردار است، در حيطه اجرايي و عملياتي نيز توانسته پيشرفت هاي قابل توجهي را محقق کند و اعتماد به نفسي را که سال هاست جهانِ گفتماني غربي و صهيونيست ها سعي در سَلب آن از ملت هاي مختلف در اقصي نقاط جهان دارند، در دلِ اين ملت ها احيا کرده است. اساسا به همين دليل است که  جهان غرب و رژيم اشغالگر قدس، مشکلات جدي و عديده اي را با گفتمان مقاومت اسلامي دارند. گفتماني که ايمان به خدا و خودباوري را مورد تاکيد قرار مي دهد و هيمنه قدرت هاي دنيوي را سُست تر از خانه عنکبوت در نظر مي گيرد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.