اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

اسرائيل در واتساپ به‌ دنبال جذب نيروي نظامي

شبکه 12 تلويزيون رژيم صهيونيستي اعلام کرد که يگان‌هاي ذخيره ارتش از طريق انتشار آگهي و اطلاعيه در گروه‌هاي واتساپ به دنبال جذب نيرو‌هاي داوطلب براي جنگ در غزه هستند.

اسرائيل در واتساپ به‌ دنبال جذب نيروي نظامي

شبکه 12 تلويزيون رژيم صهيونيستي اعلام کرد که تلاش ارتش اسرائيل براي يافتن نيروهاي جديد در سايه کمبود شديد نيرو در يگانهاي ذخيره در حال انجام است.

 يگانهاي ذخيره ارتش از طريق انتشار آگهي و اطلاعيه در گروههاي واتساپ به دنبال جذب نيروهاي داوطلب براي جنگ در غزه هستند.

 در همين راستا، يک نظامي نيروهاي ذخيره ارتش رژيم صهيونيستي تاکيد کرد که حالت خستگي شديدي در ميان نظاميان ديده ميشود و فشار زيادي از طرف خانوادهها و محل کار نيروها بر آنها وارد ميشود.

شبکه 12 تلويزيون رژيم صهيونيستي تاکيد کرد که ژنرالهاي اسرائيلي مشروعيت مديريت جنگ توسط ستاد کل ارتش به رغم اينکه مسبب شکست هفتم اکتبر بوده، را جا شک و ترديد دانستند.

اين شبکه افزود رئيس شعبه اطلاعات ارتش به ژنرالهاي اسرائيلي هشدار داده که رويکرد آنها موجب ايجاد نااميدي خواهد شد.