اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي خبرداد؛

اختصاص 13هزار تن قير رايگان به شهرداري‌هاي آذربايجان شرقي

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي از اختصاص 13هزار تن قير رايگان به شهرداري‌هاي استان خبر داد.

اختصاص 13هزار تن قير رايگان به شهرداري‌هاي آذربايجان شرقي

مرتضي موحدنيا در همايش شهرداران استان از اجراي 27 پروژه سرمايهگذاري در حوزه شهرداريهاي استان بعد از برگزاري همايش سرمايهگذاري در سال 1401 خبر داد و گفت: ارزش اين پروژهها، 27 هزار ميليارد ريال است که شهرداريهاي استان به ميزان 2,800 ميليارد ريال و سرمايهگذاران به ميزان 24 هزار ميليارد ريال در آنها مشارکت داشتهاند.

وي همچنين بودجه مصوب شهرداريهاي استان در سال جاري را 333 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: بودجه عملکردي شهرداريها در سال گذشته، 233 هزار ميليارد ريال بود.

وي همچنين از برنامهريزي براي اختصاص 13 هزار تن قير رايگان به شهرداريهاي استان و راهاندازي 85 بازارچه عرضه محصولات محلي در سال جاري خبر داد و گفت: بهبود مديريت جمعآوري پسماندها، توسعه پارکينگهاي عمومي و تقويت حملونقل عمومي اولويتهاي اصلي شهرداريهاي استان در سال 1403 است.

در اين همايش که مديران کل امور مالياتي و راه و شهرسازي استان هم حضور داشتند، مسائل و مشکلات شهرداريها در حوزه منابع مالياتي و پروژههاي نهضت ملي مسکن بررسي شد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.