آيينه در بغل به در يار مي رسم...

- بخش دوم : بابک نيک‌طلب شاعر جوان تهراني که بيشتر در حوزه ادبيات کودک و نوجوان کار مي‌کند، شعر آزادي خواند که مصراع هايي از آن چنين است:

16 روز قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

آيينه در بغل به در يار مي رسم...

باز از جهان حسرت ديدار مي رسم ، آيينه در بغل به در يار مي رسم

17 روز قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

نظامي ظرفيت سترگ اخلاق جهاني است

دبير شوراي فرهنگ عمومي کشور با اشاره به اينکه نظامي گنجه‌اي يک گنج ميان‌فرهنگي بوده و نقش شخصيت پيوندساز را ايفا مي‌کند، گفت: آشتي با حافظه فرهنگي، سياست جدي فرهنگي دولت است که ابزار مي خواهد و امروز در نظام فرهنگي کشور و خصوصا در بدنه مردمي انقلاب اسلامي اين پيشرفت وجود دارد.

20 روز قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

ايران بيش از مرزهاي سياسي داراي مرزهاي فرهنگي است

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: ايران عزيز بيش از مرزهاي سياسي داراي مرزهاي فرهنگي گسترده‌اي است و اين قدرتي نيست که بر پايه تعاملات سياسي به دست آمده باشد بلکه يک جايگاه تاريخي است.

20 روز قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

0 مقاله ذخیره شده