روز ارس در تقويم ملي ثبت شد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تصويب ثبت روز ارس در شوراي فرهنگ عمومي و ثبت در تقويم ملي کشورمان خبر داد.

19 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

حدود 600 هزار هکتار اراضي آذربايجان شرقي تحت پوشش طرح کشت قراردادي

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي گفت: کشت قراردادي علاوه بر تنظيم بازار از طريق کنترل توليد و افزايش کيفيت محصولات توليدي، دغدغه کشاورزان براي تأمين نهاده‌هاي کشاورزي و فروش محصولات توليدي را نيز برطرف مي کند.

19 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

آغاز سفرهاي بدون ويزاي اولين گروه‌هاي گردشگري ايران و روسيه

رئيس نمايندگي بازرگاني سفارت روسيه در ايران از آغاز سفرهاي بدون ويزاي اولين گروه هاي گردشگري ايران به روسيه و بالعکس خبر داد.

20 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

احترام کامل به تماميت ارضي و مرزها در اولويت است

امام جمعه تبريز گفت: احترام کامل به تماميت ارضي و مرزهاي شناخته شده هر کشور حق همه است.

20 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

0 مقاله ذخیره شده