اعدام روحاني بيگانه‌ستيز در ظهر عاشورا؛ مردي که به بيگانگان امضاء نداد!

شهيد ميرزا علي آقا يکي از روحانيان مشهور دوره مشروطه فرزند ميرزا موسي‌بن‌ميرزا محمد شفيع است که در هفتم رجب سال 1277 هجري قمري در تبريز ديده به جهان گشود و در 53 سالگي و در عاشوراي سال 1330 هجري قمري توسط قشون روس در تبريز به شهادت رسيد.

10 ماه قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

زوال دولت صفويه و حمله ترکان عثماني به آذربايجان

نامه سلطان احمد دوم (1102-1107هـ) [ شاه عثماني] به سبحانقلي خان فرمانرواي بخارا، بلخ و بدخشان، نشان مي‌دهد که اين بخش چه نقش مهمي در زوال دولت صفويه ايفا مي‌کرده است.

11 ماه قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

قتل عام خوي توسط ترکان عثماني

بعد از صلح قصرشيرين در سال 1049 قمري ميان شاه صفي و سلطان مراد چهارم، به مدت نزديک به 90 سال، حمله اي از طرف عثمانيها صورت نگرفت.

0 سال قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

اهميت تسبيحات حضرت زهرا(س)، عبادتي بسيار کوتاه با تاثيرات بزرگ

تسبيحات حضرت زهرا(س) ذکري شامل 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله و 33 بار سبحان الله. بنابر روايات، اين ذکر را پيامبر(ص) به حضرت زهرا(س) آموخت. در منابع حديثي، روايات فراواني درباره اهميت تسبيحات حضرت زهرا(س) پس از نمازهاي واجب روزانه آمده و جزو مشهورترين تعقيبات شمرده مي‌شود و امام باقر(ع) آن را مصداق ياد خدا و ذکر کثير دانسته است.

0 سال قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

0 مقاله ذخیره شده